Nyheter

För barn och unga rekommenderas mångsidig, ansträngande och rask motion minst en timme per dag enligt ny motionsrekommendation

Aktuellt Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Välbefinnande Lärare och pedagogisk personal Gymnastik
För alla barn och unga i åldern 7–17 år rekommenderas minst 60 minuter mångsidig, rask och ansträngande motion per dag på ett sätt som är lämpligt för individen, med beaktande av hens ålder. Det här framgår av den nya motionsrekommendationen för barn och unga som undervisnings- och kulturministeriet publicerade den 7 april.
Kuvituskuva: Poika pelaa jalkapalloa

Rekommendationen har beretts av en tvärvetenskaplig och yrkesövergripande sakkunniggrupp för barns och ungas motion och välbefinnande, där också Utbildningsstyrelsen har medverkat.

I motionsrekommendationen beskrivs utgående från forskningsresultat hur mycket och på vilka sätt barn och unga behöver röra på sig för att må bra. Den rekommenderade mängden motion kan bestå av flera kortare stunder av rörelse och motion under dagens lopp. Långa stunder av stillasittande bör undvikas.

Kärnan i rekommendationen har knappt ändrats jämfört med den tidigare rekommendationen från 2008, men innehållet i rekommendationen har ändrats så att det bättre motsvarar de senaste årens forskningsresultat om barns och ungas motion som ökat avsevärt, blivit mångsidigare och preciserats. 

Nyheten grundar sig på undervisnings- och kulturministeriets meddelande.