Nyheter

Barns och ungas välbefinnande främjades med internationella projekt

Program Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Erasmus+ Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Nordplus Horisontal Nordplus Junior Nordplus-program
Inom ramen för programmen Erasmus+ och Nordplus har man under de senaste programperioderna beviljat finansiering åt fler än 200 internationella projekt som har haft som mål att främja välbefinnandet bland barn och unga. Totalt har man understött projektverksamhet för att främja barns och ungas välbefinnande med dryga 16 miljoner euro i Finland och andra länder som deltagit i projekten. Projekten har även främjat målen som gäller välbefinnande i läroplansgrunderna.
Lapset maalaamassa pöydän ääressä.

Främjandet av välbefinnandet var ett tema som behandlades i fler än 200 Erasmus+ -projekt inom den allmänbildande utbildningen under åren 2014–2020. I relation till alla projekt som genomförts under projektperioden handlar det alltså om ungefär 13 procent av den totala mängden projekt. Sammanlagt mer än 16 miljoner euro har delats ut till projekt som haft som mål att öka välbefinnandet. Beloppet utgör nästan 40 procent av alla Erasmus+ -projekt inom den allmänbildande utbildningen 2014–2020. Vad finansieringen beträffar har alltså satsningen för att stödja projekt som fokuserar på välbefinnande varit betydande.

Fördelning av Erasmus+ finansieringen

Inom programmen Nordplus Junior och Nordplus Horisontal har välbefinnandet varit tema för 15 projekt under åren 2018–2020. Det är ungefär 10 procent av alla projekt inom Nordplus Junior och Nordplus Horisontal 2018–2020. Projekt inom Nordplus Junior och Nordplus Horisontal, där finländska aktörer medverkar, beviljades totalt över 3 miljoner euro i understöd mellan 2018 och 2020. Andelen för projekt som strävade efter att öka välbefinnandet uppgick till mer än 500 000 euro.

Fördelning av Nordplus-finansieringen

Välbefinnandet har främjats med metoder som är lämpliga för respektive åldersgrupp

Projekten har tagit fasta på välbefinnande på väldigt mångsidiga och kreativa sätt. Till exempel inom småbarnspedagogiken har välbefinnandet främjats bland annat genom ökad rörlighet och vistelse utomhus samt genom att engagera vårdnadshavarna. Inom den grundläggande utbildningens projekt främjades välbefinnandet till exempel med hjälp av positiv pedagogik. Utöver fysiskt välbefinnande fokuserade projekten även på det psykiska välbefinnandet.

I gymnasieutbildningens projekt främjades och utvecklades välbefinnandet till exempel genom att fokusera på individernas kraftkällor och förbättra de studerandes motivation. Man ordnade också fortbildning för lärarna som fick öka sin kunskap om och förståelse för ungas utmaningar som berör välbefinnandet.

Internationella projekt ger utvecklingsarbetet mervärde

Den internationella aspekten varierade i de olika projekten, beroende på projekttypen. I vissa projekt åkte lärare och elever utomlands, i vissa endast lärarna och i andra projekt fick daghemmet/skolan ta emot utländska gäster. Inom projekten delades ofta goda modeller med utländska samarbetsorganisationer som medverkade i projekten. 

 De internationella projekten är ett ypperligt sätt att utveckla verksamheten och verksamhetskulturen i daghemmet eller skolan, eftersom man kan ta till sig de bästa modellerna som verkar lämpliga för den egna organisationen, säger enhetschef Mika Saarinen från Utbildningsstyrelsen.

Det är i första hand lärarna som har möjlighet att påverka i vardagen och i planeringen av undervisningen. Utbildningsstyrelsens roll är att möjliggöra och stödja, då stödet för välbefinnandet förverkligas både med avstamp i läroplansgrunderna och på projektnivå. 

Erasmus+ är Europeiska unionens utbildnings-, ungdoms- och idrottsprogram. Programmet omfattar alla utbildningsnivåder från småbarnspedagogik till vuxenutbildning. En ny sjuårig programperiod inleds 2021 och pågår fram till slutet av 2027. I det nya Erasmus+ -programmet betonas särskilt inklusion, digitalisering och miljöansvar. 

Programmen Nordplus Junior och Nordplus Horisontal stödjer utvecklingen och spridningen av innovativa produkter, processer och goda modeller inom utbildning. Programperioden för Nordplus 2018–2022 pågår för närvarande. Utbildningsstyrelsen fungerar som nationell programbyrå i Finland och svarar för Erasmus+ och Nordplus.

Är du intresserad av att utveckla samarbetet mellan hemmet och skolan?

Delta i Utbildningsstyrelsens internationella seminarium Building up the capacity - family and school together for well-being, vars tema är hur man främjar barns och ungas välbefinnande i samarbete mellan hemmet och skolan. Seminariet ordnas i april 2021, både som ett hybridseminarium i Björneborg och som ett webbinarium. Anmäl dig senast 28.2.2021. Ytterligare information och anmälningar: www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/building-capacity-family-and-school-together-well-being