Nyheter

Bekanta dig med projekten som fick Erasmus+ -finansiering 2014–2020

Program Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Jean Monnet Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Ungdomssektorn Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport Internationalisering
Är du intresserad av att få veta hur mycket finansiering din kommun har fått ta del av ur programmet Erasmus+, eller hurdana Erasmus+ -projekt skolorna i din region har genomfört? All denna information hittar du nu på ett enda ställe, då uppgifterna om projekt som finansierats med medel från Erasmus+ åren 2014–2021 har samlats på Utbildningsstyrelsens webbplats.
Ett cirkeldiagram som beskriver beloppet för Erasmus+-finansiering i Finland 2014-2020

Den nya sidan Erasmus+ -projekten visualiserade ger en helhetsbild av hur EU:s understöd som beviljats inom ramen för Erasmus+ -programmet har fördelats i Finland. 

Du får en visuell översikt över alla projekt inom olika utbildningssektorer, det vill säga småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, högskoleutbildning och vuxenutbildning samt ungdomssektorn. Med finns alla projekt som berör mobilitet i anslutning till lärande (KA1), strategiska partnerskapsprojekt (KA2) samt bidrag för reform av ungdomspolitiken (KA3).

Informationen återges på sidan i visuellt format. Du kan granska uppgifterna som stapeldiagram, kartor och tabeller.

Åren 2014–2020 har det i sin helhet beviljats mer än 245 miljoner euro i Erasmus+ -finansiering i Finland. Därtill har Europeiska kommissionen direkt delat ut finansiering till enskilda insatser. Även flera finländska organisationer har deltagit i dessa projekt. Den finansiering som finländska aktörer har tilldelats av kommissionen syns inte i grafiken över finansieringen.  

Så här använder du sidan med grafik över Erasmus+

På sidan Erasmus+ -projekten visualiserade finns mångsidig information om Erasmus+ -finansieringen. Du kan söka information till exempel enligt organisation, kommun, landskap, verksamhetsform, sektor, år då finansieringen beviljats eller enligt tema. 

– Du kan till exempel söka efter alla projekt som har främjat hållbar utveckling, projekt som har främjat aktivt medborgarskap inom ungdomssektorn eller projekt som har beviljats finansiering inom högskolesektorn år 2016, säger undervisningsrådet Anita Varsa som ansvarar för frågor som berör effekterna av Erasmus+.

– Med hjälp av kartorna kan du granska antalet beviljade understöd, understödsbeloppen samt eurobeloppen per invånare på olika områden. Det sistnämnda kan till exempel vara intressant för kommunala beslutsfattare. Av grafiken framgår exempelvis att Norra Savolax är det landskap i Finland som har beviljats mest finansiering från Erasmus+ per invånare. 

Karta över Finland, antalet Erasmus+ understöden per befolkning
För att visa denna information i kartavsnittet i visualiseringen, välj “€ / befolkning” som kartenhet och “Landskap” i kartavsnittet. Klicka på de olika regionerna för att få en lista över projekt som genomförds i det aktuella området. Genom att klicka på projektets namn kan du se detaljerad projektinformation.

Från tabellerna och kartorna kan man gå vidare till att närmare granska uppgifter om enskilda projekt som finns i Erasmus+ -programmets projektdatabas. Du kan till exempel bekanta dig med innehållet i ett specifikt projekt eller med organisationerna som har deltagit i projekt. 

Sidan fungerar bäst på datorn. Uppgifterna som du söker går att ladda ner som bilder, pdf-dokument,  Excel-filer eller vektorgrafik. Sidan finns tillgänglig på svenska, finska och engelska. Det går att byta språk upp i högre hörnet på sidan. 

– Sidan med visualiseringar är gjord för att betjäna våra kunder, så gå modigt in och sök information och utnyttja de olika filtren för att avgränsa sökningarna, uppmuntrar Varsa.