Nyheter

Beskrivningar av kunnandet för att förstärka kunnandet i ekonomi och hållbar utveckling

Utbildning och examina Examensgrunder
I de gemensamma examensdelarna har studievägar utarbetats för att förstärka de valbara målen för kunnandet i ekonomi och hållbar utveckling. Utbildningsanordnarna kan använda sig av beskrivningarna som sådana eller bearbeta dem enligt behoven för utbudet av utbildningen.
Kuvituskuvassa kolikoita lasipurkissa, rahojen keskeltä kasvaa verso

Hållbar utveckling och kunnande i ekonomi är viktiga färdigheter idag och kommer att bli allt viktigare i framtiden. Att verka i världen, affärsverksamhet i en cirkulär ekonomi, färdigheter att påverka i samhället och att tillämpa naturvetenskap genom praktiska lösningar är exempel på kunnande inom hållbar utveckling. Att hantera den egna ekonomin, hantera risker, spara och investera samt frågor i samband med välstånd och beskattning har en central roll för kunnande i ekonomi. Hållbar utveckling och ekonomi hör också ihop, för utan en hållbar framtid kommer det inte att finnas någon ekonomisk tillväxt och  i bästa fall kommer hållbara lösningar att stärka den ekonomiska aktiviteten på lång sikt.

Valbara mål för kunnande i de gemensamma examensdelarna

I de gemensamma examensdelarna (35 kompetenspoäng)  i de yrkesinriktade grundexamina ingår valbara mål för kunnandet i en omfattning på 9 kompetenspoäng. Dessa kan vara valbara mål för kunnandet som är fastställda i examensgrunderna eller sådana som utbildningsanordnaren beslutat om och som stöder målen för de gemensamma examensdelarna och dess delområden.

De valbara målen för kunnande inom hållbar utveckling och kunnande i ekonomi är exempel, som kan användas som sådana eller vidareutvecklas för lokala behov. Målet är att de utarbetade målen stöder det lokala utbudet för utbildning, så att studerande som har intresse för dessa teman,alltmer kan inrikta studierna hållbar utveckling och kunnande i ekonomi. De valbara målen för kunnande är publicerade på eGrunderna under punkten Anvisningar och material.

Praktiskt stöd för genomförandet

Vi arrangerade ett webbinarium 25.3.2021, där vi publicerade beskrivningarna för kunnandet som utarbetats tillsammans med representanter för arbetslivet och utbildningsanordnare. Under tillfället diskuterade man hur studievägen för  hållbar utveckling och kunnande i ekonomi, kunde marknadsföras, vilka färdigheter som förutsätts av lärarna och hurudant stödmaterial som finns till förfogande. De utarbetade beskrivningarna av kunnandet  väckte stort intresse och liknande studievägar kunde även i framtiden utarbetas för andra viktiga teman.

 

Mer information

Mer information ges av undervisningsrådet Anne Liimatainen (hållbar utveckling) och undervisningsrådet Tuija Laukkanen (kunnande i ekonomi)

e-post adress yrkesutbildning [at] oph.fi ()