Nyheter

Bli lärarambassadör för eTwinning!

Lärare och pedagogisk personal Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen eTwinning Digitalisering Internationalisering Lärmiljö
eTwinningteamet vid Utbildningsstyrelsen söker nya eTwinningambassadörer för att ansluta sig till den redan befintliga ambassadörsgruppen i Finland. Skicka in din öppna ansökan senast den 30 oktober 2021.
Vain eTwinningin käyttöön

Bli lärarambassadör för eTwinning!

Är du aktiv inom eTwinning? Använder du kontinuerligt digitala arbetssätt i din undervisning? Vill du stöda kolleger i att använda eTwinning? Tycker du att det skulle vara värdefullt att utbyta erfarenheter med kolleger från skolor både runt om i landet och i hela Europa? Då kanske ett eTwinningambassadörskap är något för dig.

eTwinningteamet vid Utbildningsstyrelsen söker nya eTwinningambassadörer för ansluta sig till den redan befintliga ambassadörsgruppen i Finland. För tillfället har vi 12 ambassadörer i Finland: Här finns en video om eTwinningambassadörer.

Det här gör en eTwinningambassadör

En eTwinningambassadör är en person som arbetar på daghem, förskola, grundskola, gymnasium eller yrkesskola och som kontinuerligt genomför eTwinningprojekt med grupper av barn, elever eller studenter. eTwinningambassadören verkar för att eTwinningprogrammet sprids och förankras i daghemmet, skolan, kommunen och regionen.

Det finns ambassadörer i alla programländer inom eTwinning. Som eTwinningambassadör i Finland ingår du därför i såväl ett nationellt, ett nordiskt som ett europeiskt nätverk i syfte att stärka skolutveckling och den europeiska dimensionen i skolan.

Vem kan söka?

Vi söker dig som

 • jobbar på daghem, förskola, grundskola eller gymnasieskola eller yrkesskola
 • har drivit flera digitala eTwinningprojekt
 • är väl förtrogen med eTwinningplattformen och dess projektyta TwinSpace och kan använda dem
 • ser utvecklingsmöjligheter med internationellt skolsamarbete
 • är intresserad av och använder digital teknik i din undervisning
 • har möjlighet att aktivt hålla workshoppar, informationsmöten och skriva bloggartiklar kring eTwinning 
 • har intresse av att arbeta tillsammans med skolledning och kollegor och av att fungera som inspiratör
 • har förutsättningar att samarbeta med andra ambassadörer och Utbildningsstyrelsens eTwinningteam
 • gärna har erfarenhet av annat internationellt skolsamarbete, såsom Nordplus- eller Erasmus+-programmet
 • har tidigare erfarenhet av skolutvecklingsarbete
 • har kontakter i kommun/region och/eller ingår i olika slags pedagogiska nätverk där du har möjlighet att sprida eTwinning
 • har goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.

Villkor

Som eTwinningambassadör är du inte anställd av Utbildningsstyrelsen (UBS). I samband med överenskomna uppdrag står UBS dock för resa, eventuell logi, talar-, skriv- eller handledningsarvode, enligt riktlinjer från Utbildningsstyrelsen. I samband med kompetensutvecklingstillfällen står UBS för rese- och logikostnader för ambassadörer. Din arbetsgivare skall vara införstådd med ambassadörsuppdraget och dess villkor.

Du förbinder dig till ambassadörsuppdraget för ett år i taget. Som ambassadör deltar du som regel varje år i ett nationellt planerings- och nätverksmöte och antingen i ett nordiskt eller europeiskt ambassadörsmöte per år.

Anmäl intresse

Skicka in din öppna ansökan senast den 30 oktober 2021.
Länk (Webropol). Vi meddelar alla sökande om utfallet senast den 22 november 2021.

Frågor

Har du frågor är du välkommen att kontakta Riikka Aminoff och Olga Lappi, förnamn.efternamn(at)oph.fi