Nyheter

De första ansökningsomgångarna för den nya programperioden för Kreativa Europa har inletts

Program Kulturväsendet Kreativa Europa Internationalisering
Europeiska kommissionen har öppnat de första finansieringsansökningarna för programperioden Kreativa Europa 2021–2027 den 8 juni 2021. Ansökningsperioderna för samarbetsprojekt, projekt för att sprida skönlitteratur och forum inom delprogrammet Kultur infaller i september och för de europeiska nätverken i augusti. Utöver de verksamheter som redan är bekanta från den föregående programperioden (2014–2020) stöder programmet nu även mycket små projekt och mer riktad finansiering finns tillgänglig för bestämda sektorer. Det delas ut närmare 126 miljoner euro för europeiskt samarbete inom de kulturella och kreativa sektorerna.
Kollaasimainen kuva, jossa on mies ja nainen, punaisia unikkoja sekä maalaustelineitä, maalattua seinäpintaa ja graffitimaalaajan käsi spraymaalaamassa. Lisäksi kuvassa on teksti Creative Europe 2021-2027, Push Boundaries.

Finansiering av delprogrammet Kultur ansöks direkt från Europeiska kommissionens genomförandeorgan för utbildning och kultur (EACEA) i Bryssel. Begäran om förslag har publicerats i Europeiska kommissionens portal Funding & Tenders, medan resten av ansökningsmaterialet (bl.a. budgetblankett och elektronisk ansökningsblankett) kommer att publiceras under de närmaste dagarna.

Ansökan ska upprättas direkt i portalen Funding & Tender. Ansökningsperioderna går ut enligt följande:

  • europeiska samarbetsprojekt den 7 september 2021
  • europeiska nätverk den 26 augusti 2021.

De första ansökningsomgångarna för följande stödformer kommer att inledas senare i juni:

  • projekt för att sprida skönlitteratur (ansökningstiden går ut i september)
  • Europeiska plattformar (ansökningstiden går ut i september).

Utbildningsstyrelsen fungerar som kontaktpunkt för programmet Kreativa Europa och vägleder sökande att söka finansiering av delprogrammet Kultur. Du kan kontakta oss med alla frågor om programmet.

Ansökningsrådgivningstillfällen anordnas i juni

I juni anordnar vi nätevenemang för ansökningsrådgivning. Evenemangen är öppna för alla som är intresserade av programmet och särskilt för dem som förbereder en ansökan. Mer information av evenemangen hittar du via länken nedan.

Det är viktigt att den sökande noggrant läser igenom de förslagsbegäran som publicerats i Europeiska kommissionens portal Funding & Tender och det övriga ansökningsmaterialet. Du hittar tips för ansökningsprocessen och partnersökning på vår webbplats. Kontakta kontaktpunktens experter för personlig ansökningsrådgivning.

Vi rekommenderar också att du bekantar dig med verksamhet som redan erhåller stöd. Alla projekt som erhöll stöd under den föregående programperioden Kreativa Europa (2014–2020) finns i programmets europeiska databas. Information om finländska kulturorganisationers deltagande och erfarenheter kan du läsa i Projektbanken på vår webbplats.

Programperioden Kreativa Europa 2021–2027

Det nya programmet Kreativa Europa godkändes den 20 maj 2021. I likhet med sin föregångare (Kreativa Europa 2014–2020) kommer den att fortsätta att understöda aktörer inom kulturbranschen samt de audiovisuella och kreativa branscherna i Europa inom ramen för de tre programområdena. Det nya programmet stöder utöver kultur, kreativa branscher och den audiovisuella sektorn även nyhetsmedier. Den totala budgeten för det nya programmet som nu inletts uppgår till 2,44 miljarder euro, vilket är cirka en miljard euro mer än under den föregående programperioden.