Nyheter

Det långvariga frivilligarbetet vid Finlands naturskyddsförbund främjar användningen av förnybar energi i Europa

Erfarenheter Erasmus+ EU:s ungdomsprogram Europeiska solidaritetskåren
Sedan 2012 har sammanlagt 60 unga volontärer från olika delar av Europa arbetat vid Finlands naturskyddsförbund. Med volontärernas hjälp har man utfört långsiktigt klimatarbete och främjat internationaliseringen av miljömärket EKOenergy. Den långvariga verksamheten har uppmärksammats av FN och ger också arbetsgemenskapen ny energi.
Unga människor med en flagga

Steven Vanholme, programchef vid Naturskyddsförbundet, anlände 2011 till Finland från Belgien, där han hade arbetat i lokala miljöorganisationer. Till en början var Vanholmes uppgift att fundera på vad man kunde göra med Norppaenergimärket.

Man beslöt att exportera märket – och glädjebudskapet om förnybar energi – till den internationella marknaden. Därför ändrades namnet 2013 till EKOenergy.

Idag är EKOenergy ett internationellt miljömärke för energi, som förvaltas av Finlands naturskyddsförbund tillsammans med 34 andra europeiska miljöorganisationer. El eller gas med EKOenergy-märket är hållbart producerad förnybar energi. Märket hjälper konsumenterna att göra val som har konkreta miljökonsekvenser. För företagen är det ett sätt att kommunicera att verksamheten tar sitt ansvar.

Vanholme har en stark tro på miljömärket.

– Miljömärket är ett bra kommunikationsmedel. Det är inte bara ett miljömärke för el eller energi, utan en symbol för hurdan värld vi vill leva i, säger Vanholme.

Volontärer informerar om förnybar energi och miljömärket EKOenergy

När Vanholme kom till Finland 2011 hade han massvis med idéer, men ingen budget för att genomföra dem. Då tog en spansk ungdom kontakt och berättade att hen via den Europeiska volontärtjänsten (numera Europeiska solidaritetskåren) ville komma till Finland för volontärarbete. Erfarenheten var på alla sätt positiv och volontären öppnade en efterlängtad väg till Europa. Man beslöt därför att fortsätta försöket.

Naturskyddsförbundets volontärer har till uppgift att förmedla information om klimatförändringen och förnybar energi samt att öka kännedomen om EKOenergy-märket. De praktiska arbetsuppgifterna utformas enligt volontärernas egna intressen och färdigheter. 

Volontärerna kan bland annat skriva och översätta artiklar, upprätthålla Ekoenergy-Instagram-kontot, göra videor, planera och genomföra kommunikationskampanjer, svara på konsumenters och företags frågor samt följa diskussionen om förnybar energi hos oss och på andra håll.

EKOenergys förnyade webbsidor är helt och hållet gjorda av volontärer, som också har skapat kanalen EKOenergy ecolabel -YouTube, där videor på flera europeiska språk publiceras. Volontärerna har också skapat kontakter till organisationer, energibolag, aktivister och andra intressentgrupper.

FN berömmer EKOenergy

Vanholme berättar att EKOenergy-märket i sig är ett konkret resultat av volontärarbete.

– Alltid när EKOenergy används eller nämns är det vår förtjänst.

Vanholme berättar med stolt röst om det senaste konkreta resultatet:

– FN har just publicerat en rapport med 16 mycket goda exempel på hur man kan främja hållbar utveckling. EKOenergy är ett av dem! När en betydande expertorganisation säger att det arbete som EKOenergy utför är till nytta, är det om något ett konkret resultat.

I FN:s rapport SDG Good Practices – A compilation of Success Stories and lessons learned in SDG implementation listas projekt som av en expertpanel har utvärderats och valts bland över 700 förslag. Urvalskriterierna har bland annat varit engagemang, kreativitet och partnerskap.

Även EU har gett erkänsla för EKOenergy-märket genom att bevilja märket Europeiska medborgarpriset år 2020. Motiveringar för priset var bland annat att EKOenergy-märket bidrar till att öka medvetenheten om naturen och naturens mångfald på energimarknaden. Märket hjälper konsumenterna att övergå till förnybar energi och bidrar till att förverkliga målen för hållbar utveckling.

Långsiktigt volontärarbete ger resultat

Sedan 2012 har Finlands naturskyddsförbund haft sammanlagt 60 volontärer. Administrativt är det fråga om enskilda volontärarbetsprojekt, men sammanlänkade bildar de ett långvarigt samarbetsprojekt.

– Vi har lyckats upprätthålla detta i åtta år, det vill säga skapat hållbarhet också i vår egen verksamhet.

Vanholme berättar att det långsiktiga arbetet nu börjar bära frukt.

– Varje år sker det mer med mindre arbetsinsats. Nu gäller det bara att orka jobba vidare, eftersom människor småningom börjar lyssna och budskapet börjar nå fram. Intresset för förnybar energi håller på att öka.

Volontärerna är motiverade och fulla av entusiasm

Vanholme berättar att naturskyddsorganisationens arbete är svårt, men tack vare volontärerna får man ständigt ny inspiration i arbetet.

– Många som arbetar med miljö och klimatförändringar blir utbrända, eftersom detta är en så svår bransch. Det finns massor med arbete och det räcker länge innan man ser resultaten. Men hos oss får vi ständigt ny inspiration, då volontärerna kommer med nya idéer och ny energi. Tack vare dem har vi möjlighet att ständigt lära oss nytt.

Vanholme är övertygad om att man inte kan uppnå liknande resultat med fast anställda.

– De unga kommer inte bara hit för volontärarbetet skull. De kommer till oss för att de uttryckligen söker projekt som rör miljö och klimatförändringar. De har många gemensamma intressen. De funderar mycket på återvinning och energikonsumtion. De är väldigt motiverade. De vill tillbringa ett år utomlands och lära sig av den erfarenheten. De vill åstadkomma något.

Tips för nya sökande

Vanholme rekommenderar också andra att ta emot volontärer. Han medger dock att ett volontärprojekt kräver tid och insatser, men det ger lön för mödan.

– Det lönar sig att åtminstone fundera på saken! Det finns många unga som vill göra något nyttigt. På många arbetsplatser finns det för mycket att göra och för lite tid, så det lönar sig att fundera på hur en volontär kunde hjälpa till.

Vanholme påminner dock om att volontärerna inte är anställda.

– Ta emot den unga, möt honom eller henne som en ung människa, lyssna, var närvarande. Försök bygga tillsammans, åstadkomma något tillsammans.

  • Finlands naturskyddsförbund har sedan 2012 tagit emot tiotals volontärer via flera projekt.
  • Verksamheten finansierades först via Erasmus-programmets Europeiska volontärtjänst (EVS) och sedan 2018 via Europeiska solidaritetskåren.
  • Volontärer har kommit från 14 olika länder, bland annat Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien och Storbritannien.
  • Finansiering: Sammanlagt 676 771 € under åren 2012–2020

Skribent: Arna Grym