Nyheter

Digitalisering och ansvarsfullhet i företagsverksamhet- en ny yrkesexamen i företagande har publicerats

Utbildning och examina Yrkesutbildning Undervisning och handledning Examensgrunder Handel, administration och juridik
Yrkesexamen i företagande är en ny examen som träder i kraft 1.1.2022. I examensgrunderna har man särskilt fokuserat på användandet digitalisering och en företagsverksamhet som bidrar till en hållbar framtid. I examen kombineras kunnande från nuvarande yrkesexamen för företagare och specialyrkesexamen för företagsrådgivare. Revideringen grundar sig på en ändring i undervisnings- och kulturministeriets förordning om examensstrukturen.

Flickan studerar i distansunvervisningen

Den nya yrkesexamen i företagande träder i kraft 1.1.2022. Den innehåller tre kompetensområden: kompetensområdet för planering och inledande av företagsverksamhet, kompetensområdet för utveckling av företagsverksamhet och kompetensområdet för företagsrådgivning. Examen är lämplig för företagare som planerar, inleder och utvecklar en företagsverksamhet.

Kompetensområdet för företagsrådgivning lämpar sig för personer som arbetar med olika uppgifter inom företagsrådgivning. Därtill är det bra att komma ihåg att specialyrkesexamen i affärsverksamhet omfattar ett kunnande som lämpar sig för personer som arbetar med krävande uppgifter inom företagsrådgivning.

I grunderna för yrkesexamen i företagande har man fäst särskild uppmärksamhet vid användningen av digitalisering och en företagsverksamhet som bidrar till en hållbar framtid. Examensdelen Planering och genomförande av företagsförvärv breddar examen till att omfatta situationer där företagandet inleds med köp av företag eller att företagsverksamheten utvecklas genom företagsförvärv. Grunderna tar också fasta på beredskap för exceptionella situationer där företagaren plötsligt är förhindrad att sköta företagsverksamheten; de väsentliga arbetsuppgifterna dokumenteras i form av introduktionsanvisningar. På det sättet är det möjligt att säkerställa att verksamheten fortsätter utan avbrott.

 

Revideringen baserar sig på en ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om examensstrukturen. Ministeriet kommer i slutet av 2021 att utifrån ett myndighetsinitiativ göra tekniska ändringsbeslut i anordnartillstånden för de anordnare som redan har tillstånd för yrkesexamen för företagare och specialyrkesexamen inom företagsrådgivning.

Den 30.8 mellan klockan 14–16 arrangerar vi ett webbinarium där de nya examensgrunderna presenteras och där vi diskuterar om genomförandet av grunderna. Om det finns behov kan det ordnas flera webbinarir under hösten 2021. (på finska)

Mer information

tuija.laukkanen [at] oph.fi (tuija[dot]laukkanen[at]oph[dot]fi)