Nyheter

En nya mandatperiod för arbetslivskommissionerna har börjat

Utbildning och examina Yrkesutbildning Arbetslivskommissioner
Arbetslivskommissionernas nya treåriga mandatperiod började i januari. Utbildningsstyrelsen har utnämnt 37 arbetslivskommissioner som stöd för kvalitetssäkringen i yrkesutbildningen. Arbetslivskommissionerna säkrar kvaliteten på genomförandet av yrkesprov och bedömning av kunnandet och utvecklar grunderna för yrkesinriktade examina som en samarbetspart tillsammans med Utbildningsstyrelsen.
Kuvituskuvassa ryhmätyötilanne

Utbildningsstyrelsen utnämnde 37 arbetslivskommissioner för en ny treårig mandatperiod. I kommissionerna arbetar från och med 1.1.2021, 303 medlemmar av vilka lite över hälften, 55 procent deltog i arbetet under den förra mandatperioden. Man önskar att de nya medlemmarna kommer med nya ideér och lanserar det arbete kommissionerna gör i sina egna nätverk.

Direktör Anni Miettunen gratulerar alla medlemmar i arbetslivskommissionerna och önskar dem alla framgång i det värdefulla arbetet med  kvalitetssäkring av genomförandet av yrkesprov och bedömning av kunnande.

I arbetslivskommissionerna representerar medlemmarna arbetsgivare, arbetstagare, självständiga yrkesutövare och undervisningssektorn. Utbildningsstyrelsen utnämnde kommissionerna utifrån organisationernas förslag till medlemmar och medlemsansökningar via en öppen ansökan. Branscherna i arbetslivskommissionerna täcker på ett omfattande sätt kunnande i olika uppgifter. Man har beaktat att sammansättningen i arbetslivskommissionerna är mångsidig.  

Arbetslivskommissionerna har en viktig roll i kvalitetsarbetet

Arbetslivskommissionerna deltar i sin egen roll i kvalitetssäkringen i genomförandet av yrkesprov och bedömning av kunnandet. Kommissionerna gör årligen upp en lägesbeskrivning, i vilken man jämför de observationer som kommissionerna gjort i sin uppgift som kvalitetssäkrare med de nationella uppföljnings-,utvärderings- och responsuppgifter. Lägesbeskrivningarna ger utbildningsanordnarna nödvändiga fakta, arbetslivets synpunkter och goda modeller för kvalitetsarbetet.

Enligt chefen för enheten för yrkeskunnande Kati Lounema är målet att under den nya mandatperioden stärka dialogen mellan arbetslivskommissionerna och utbildningsanordnarna. Kvalitetsarbetet är en ständig förbättring och i arbetet kan utbildningsanordnarna använda arbetslivskommissionernas arbete som experter på genomförandet av yrkesprov och bedömning av kunnande.

Arbetslivskommissionernas arbete

Arbetslivskommissionerna säkrar kvaliteten på genomförandet av yrkesprov och bedömning av kunnandet och utvecklar grunderna för yrkesinriktade examina som en samarbetspart tillsammans med Utbildningsstyrelsen. Arbetslivskommissionerna behandlar även begäran om rättelse av bedömning av kunnandet gällande en studerande.