Nyheter

Energieffektiva fastigheter främjar hållbar utveckling – Erasmus +-projekt stöder fortbildningens utveckling

Erfarenheter Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen
Fastighetsbranschens Utbildningsstiftelse Kiinko genomförde 2017–2019 ett Erasmus+-projekt, som gav information om fastigheternas energieffektivitet både i Finland och i projektets partnerländer. Informationen har varit till nytta när utbildningen utvecklas. Det viktigaste man uppnådde var enligt Virpi Slotte, utvecklingschef vid Kiinko, att medvetenheten om energifrågor ökade. Projektet har varit utgångspunkten för flera publikationer.
Gruppbild

Kiinko är det gemensamma namnet för Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy och Kiinteistöalan Koulutussäätiölle. Det är en yrkesläroanstalt inom fastighetsbranschen som utbildar vuxna. Kiinko genomförde Erasmus+-projektet Towards sustainable and energy efficient real estate education and training SEER (2017–2019). Den som startade och drog projektet, projektets själ och hjärta, är utvecklingschef Virpi Slotte.

Drivkraften en brinnande vilja att jobba för energieffektivitet internationellt

Virpi Slotte är expert på hållbar utveckling samt utbildning i miljö- och energifrågor inom fastighetsbranschen. Hon brinner verkligen för sin uppgift och gjorde sitt allt för att tillsammans med några andra europeiska läroanstalter få igång Erasmus+-projektet. Det var inte helt enkelt att få detta att lyckas.

Slotte berättade att hon och läroanstalten redan sedan tidigare hade mycket erfarenhet av internationellt samarbete. Men nu handlade det om det första Erasmus+-projektet. Vid det första ansökningsomgången fick projektet ingen finansiering. Slotte hade sökt partner till projektet genom att googla på internet, eftersom det inte färdigt fanns något nätverk för yrkesläroanstalterna. Så hittade hon representanter från Tyskland och Slovakien. Det här räckte dock ännu inte till för att få finansiering. Det behövdes fler samarbetspartner. Tyskarna hade redan tidigare samarbetat med Holland. När det för den beslutsamma projektledaren blev klart att projektet kan samarbeta med andra i Finland, fick hon med sig yrkeshögskolan Metropolia, som hade kontakter i Estland. Virpi Slotte var själv huvudledare för projektet. 

– Jag hade ett stort behov av att utveckla branschen och en brinnande vilja att få till stånd ett samarbete. Fastighetsbranschen är en betydande utsläppsproducent, även små förbättringar i branschen ger stora konsekvenser för klimatet och ekonomin. Det fanns många motiveringar för projektet, berättade Slotte.

I projektet deltog förutom Kiinko även NCOI Opleidingen från Holland, AFBB Akademie für berufliche Bildung gGmbH från Tyskland, EkoFond från Slovakien och Tallinn Tehnikakõrgkool från Estland. Yrkeshögskolan Metropolia kom med som samarbetspartner från Finland. Bland samarbetspartnerna är man i Estland föregångare inom digitalisering och förutom Finland är också Holland och Tyskland experter särskilt på byggnaders energieffektivitet.

Att utnyttja deltagarnas styrkor gav gott samarbete

När samarbetsnätverket hade bildats bjöds samarbetspartnerna in till Finland. Det gick snabbt och smidigt för gruppen att bli sammansvetsad. Varje partners styrkor, som holländaren Tim van der Maarels utmärkta språkkunskaper, utnyttjades i projektet. Man började i samarbetet planera en engelskspråkig enkätundersökning om deltagarländernas energilösningar. För att öka fastighetssektorns energieffektivitet och främja en hållbar utveckling behöver man kunna förutse den kompetens och utveckling som behövs i framtiden. Enkäten bearbetades omsorgsfullt och genomfördes i alla samarbetsländer. Varje partner tog hand om genomförandet i sitt eget land och såg också till att enkäten och resultaten översattes.

– Vi fick sammanlagt 378 svar på enkäten. Enkäten gav superintressanta resultat, som tillsammans sammanställdes på engelska. Varje partner har sedan översatt dem till sitt eget språk. Resultaten har publicerats i flera tidningar, i Finland bland annat i tidningen Rakennuslehti (21.8.2019). Vårt viktigaste resultat är att vi ökade medvetenheten om möjligheterna att spara energi. Vi vill föra energimedvetenheten framåt, berättar Slotte.

Resultaten tjänar utvecklingen av utbildningarna

Enkäten fungerade som en kartläggning av kompetensbehovet. Enligt enkäten betonades i fastighetsbranschen i Finland digitaliseringens betydelse och kraven på energieffektivt fastighetsunderhåll. Utbildningen kan utvecklas utifrån resultaten. Enkäten gav lärarna verktyg för att fundera på hur energifrågor kan integreras i olika utbildningar. Att fundera på energilösningar är särskilt viktigt till exempel i disponentutbildningen.

Projektet upplevdes alltså som mycket givande, men projektarbetet gick förstås inte hela tiden som på räls. De kulturella skillnaderna har synts i tidtabellerna och skötseln av penningfrågor. Detta har ibland gjort ledaransvaret tungt. Koordinatorns uppgift är mångdubbel jämfört med partnernas roll. Än så länge har projektet alltså inte fått någon fortsättning, även om viljan att fortsätta finns. En utmaning har varit att de som deltog i projektet inte vill byta ledaransvaret. Man skulle också vara villiga att komma med som partner, men enligt koordinatorn krävs det mycket tid för att vid läroanstalten dela upp ansvarsfrågorna i konkreta uppgifter. Alla har inte tid. SEER-projektets arbetsmyra skulle säkert vara en effektiv och motiverad partner för ett fortsatt projekt.

Towards sustainable and energy efficient real estate education and training

  • Projekttyp: Erasmus+ för yrkesutbildning, strategiskt partnerskapsprojekt
  • Koordinator: Kiinteistöalan koulutussäätiö (Fastighetsbranschens utbildningsstiftelse)
  • Projekttid: 9/2017–8/2019
  • Partnerländer: Holland, Slovakien, Estland och Tyskland
  • Finansiering: 103 640 €

Skribent: Taina Kylmänen