Nyheter

Erasmus+ -finansiering för internationell verksamhet finns att söka i höst

Program Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Ungdomssektorn Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Internationalisering
Hösten 2021 finns det nya understöd att ansöka om inom programmet Erasmus+. Det är också möjligt att ansöka om att delta i mobilitetsverksamhet (KA1) och samarbetsprojekt (KA2). Ansökningstiderna infaller i oktober och november. Under hösten är det också möjligt att ansöka om ackreditering inom Erasmus+.
Unga människor håller en uppblåsbar jordglob i sina händer

I höstens ansökningsomgång inom programmet Erasmus+ kan man ansöka om understöd samt söka till internationell mobilitetsverksamhet och internationella samarbetsprojekt. Det är möjligt att ansöka om att delta i mobilitetsinsatser inom flera olika sektorer. Inom ungdomssektorn finns utbyten för unga, mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare och som en ny insats även delaktighetsprojekt för unga. Målet för delaktighetsprojekten för unga är att främja utvecklingen av ett aktivt medborgarskap hos unga samt öka de ungas medvetenhet om EU:s gemensamma värderingar och grundläggande rättigheter.

I anslutning till utbildningssektorns mobilitetsinsatser ordnas en extra ansökningsomgång på hösten. Det utdelas understöd för kortvariga mobilitetsprojekt inom allmänbildande utbildning och vuxenutbildning. Kortvariga mobilitetsprojekt ger möjlighet till en mer begränsad mobilitetsverksamhet både för elever och studerande samt lärare, och de är ett ypperligt sätt för nya aktörer att bekanta sig med de möjligheter som erbjuds inom programmet Erasmus+. 

Ansökningstiden för alla dessa insatser avslutas 5.10.2021 klockan 13.00 finsk tid (12.00 CET).

Samarbetsprojekt hjälper dig utveckla din organisation

Med hjälp av programmet Erasmus+ kan du också utveckla verksamheten inom din egen organisation tillsammans med europeiska samarbetspartner. Samarbetsprojekten inom Erasmus+ erbjuder olika alternativ såväl för nya som för mer erfarna projektaktörer. Småskaliga partnerskapsprojekt kan vara mindre projekt med några samarbetspartner. De fokuserar på utbyte av goda modeller eller på någon form av småskaligt utvecklingsarbete. Partnerskapsprojekt är större samarbetsprojekt där parterna utvecklar konkreta produkter, till exempel gemensamma studiehelheter, undervisningsmaterial, utbildningar eller tjänster.

Under höstens ansökningsomgång kan man ansöka om:

  • småskaliga partnerskapsprojekt (allmänbildande utbildning, yrkesutbildning, vuxenutbildning, ungdomssektorn)
  • partnerskapsprojekt (ungdomssektorn)

Ansökningstiden för höstens partnerskapsprojekt och mindre partnerskapsprojekt avslutas 3.11.2021 klockan 13.00 finsk tid (12.00 CET).

Ackreditering tas i bruk inom mobilitetsverksamheten

Under den nya programperioden inom Erasmus+, som inleddes från och med början av år 2021, ligger betoningen allt starkare på långsiktig och strategisk mobilitetsverksamhet. Organisationerna uppmuntras att ansöka om ackreditering, vilket är en form av kvalitetssäkrat medlemskap i Erasmus+. Ackrediteringen som beviljas gäller under hela programperiodens gång. Det här garanterar projektet årlig finansiering för mobilitetsverksamhet fram till slutet av år 2027. 

Ansökan om ackreditering inom olika utbildningssektorer ordnas på hösten varje år och avslutas i år 19.10.2021 klockan 13.00 finsk tid (allmänbildande utbildning, yrkesutbildning och vuxenutbildning). Syftet med ansökningsomgångarna är att stödja långsiktig mobilitetsverksamhet för elever, studerande och lärare.

Ansökan om ackreditering för ungdomssektorn är öppen kontinuerligt fram till 31.12.2021. Det nationella programkontoret har ändå slagit fast datum då ansökningar om ackreditering för ungdomssektorn tas för behandling. Höstens datum infaller 5.10.2021 och 31.12.2021 klockan 13.00 finsk tid. 

Organisationer som har beviljats ackreditering kan fortfarande ansöka om finansiering för enskilda projekt under samtliga ansökningsomgångar åren 2021–2027.

Stöd för sökande 

Vi ordnar digitala evenemang för de sökande där vi ger råd som gäller ansökan. Du får grundläggande information om specifika insatser, anvisningar för hur man gör upp en budget samt tips på hur man utformar en högklassig ansökan. Vi informerar också via e-post och telefon.