Nyheter

Erasmus+ Sport-projektet samlade experter på motionsdopning

Erfarenheter Erasmus+ Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport Internationalisering
A-klinikstiftelsens Delts-projekt har varit fullt av lärupplevelser och inspirerande nätverkande. Erasmus+-projektet gjorde utbildningskompetensen inom det finländska antidopningsarbetet inom motion känt i Europa.
Representanter för Delts-projektet bredvid roll-uppen

En leende Jukka Koskelo dyker upp i Zoom-mötets ruta. Bakom honom syns en färgrik abstrakt djurmålning. Den återspeglar på ett roligt sätt hans berättarstil, som vandrar fram och tillbaka längs olika sidospår. 

Så här fick DELTS-projektet sin början: Dopinglinkkiverksamheten hade redan fått god fart vid Finlands A-klinikstiftelse. 

"Det var vid ett evenemang inom idrottsbranschen där jag berättade om vår verksamhet, när Terhi Liintola från Utbildningsstyrelsen kom och ryckte mig i ärmen. Hon sa att det där ni håller på med är så bra att det skulle tålas att spridas till andra delar av Europa. ”  

Projektet söks

Därifrån tog det sedan fart mot att söka Erasmus+-finansiering tillsammans med sex andra partner. I början utvecklades idén tillsammans med en partner. Nästa steg var att nagelfara de egna nätverken och sedan nätverkens nätverk, för att hitta partner som var lämpliga för just den här idén. 

”Jag satte alltför självständigt igång med att skriva projektansökan på egen hand. Det var en fin process och jag lärde mig att jag aldrig mer kommer att göra så,” sammanfattar Koskelo, utvecklingskoordinator vid A-klinikstiftelsen. 

Efter det första försöket har Koskelo skapat en tydlig schablon för hur en ansökan skrivs i interaktivt samarbete. Utöver ansökan görs en noggrann tabell, där man i detalj skriver in varje persons uppgifter och ansvar. Förutom att man sparar egen arbetstid säkerställer man att samarbetspartnerna är starkt engagerade i de gemensamma målen redan från början. 

När det blev säkert att DELTS-projektet får finansiering hade det redan gått en tid sedan ansökan skrevs och det var roligt att återvända till projektplanen för att läsa att jaså, det var det här vi har lovat. Arbetet inom projektet kom ändå igång smidigt. 

Fokus på antidopningsarbete inom motion

DELTS var ett tvåårigt Erasmus+-projekt som genomfördes 2018–2019. Det förde samman forskare, hälso- och sjukvårdspersonal, representanter för motionsbranschen och professionella inom antidoping. 

I projektkonsortiet ingick sju partner. Projektet leddes av A-klinikstiftelsens Dopinglinkki. En annan finländsk partner var Folkhälsan. Dessutom deltog John Moores universitet i Liverpool i England, Aristoteles universitet i Thessaloniki i Grekland och New South Wales universitet i Australien samt Mainline-stiftelsen i Holland och en antidopingorganisation i Litauen. Målet med projektet var att utveckla partnerländernas strategier för förebyggande av motionsdopning och sprida medvetenhet om temat. 

Dopning inom tävlingsidrott är numera bekant för nästan vem som helst, men i det här projektet fördjupade man sig uttryckligen i antidopningsarbetet inom motion. Användningen av dopning inom motion är särskilt förknippat med att forma kroppen antingen med hjälp av anabola steroider eller bantningspreparat. 

I projektet utnyttjades de webbkurser som redan utvecklats i Finland genom att man skapade versioner av dem som anpassades för partnerländerna. Den ena målgruppen för kurserna var hälso- och sjukvårdspersonal, i synnerhet läkare, och den andra var aktörer inom fitnessbranschen. I varje partnerland var målet att få ett tjugotal pilotanvändare till kurserna, som skulle besvara en responsenkät och en del av dem blev intervjuade efter kursen. 

Att anpassa kursmaterialet till målländerna var inte enbart översättningsarbete, utan i varje land producerades egna expertvideor för kursen och en inledning som var anpassad till landets kontext. Lagstiftningen om olika teman måste också beaktas. 

Webbkurserna kommer att kunna användas permanent och kommer därför att nå deltagare också efter projektperioden. 

DELTS-projektet kulminerade i en internationell konferens som hölls i Finland i december 2019. Projektet har lett till flera forskningsartiklar och fortsatta studier i olika länder. I Australien har man utifrån projektet utarbetat nya anvisningar för läkarna om motionsdopning och fått mer finansiering för att vidareutveckla projektets resultat. 

Ledningsansvaret och vad lärde man sig av det?

Hur har det varit att leda detta projekt?

 ”Rörigt. Eller, nä, skriv inte det!” skrattar Koskelo. 

Det står nog klart att detta projekt har letts på ett planmässigt sätt, men också på ett flexibelt och utan tvivel också hjärtligt sätt. 

Enligt Koskelo har Erasmus+-projektet endast fört med sig bra saker till hans arbete. Det har lärt projektarbete från A till Ö. Nätverksbildningen med aktörer i olika länder har gett ett betydande mervärde, vilket har varit både yrkesmässigt mycket givande och på ett mänskligt plan intressant. 

Projektarbetet har erbjudit en utmärkt möjlighet att öka sin egen kompetens. Förutom ledning, projektadministration och koordinering har även språkkunskaperna och kommunikationsfärdigheterna utvecklats. 

En viktig del av ledarskapet har enligt Koskelo också varit att förstå de mycket avvikande verksamhetskulturerna i olika länder och hos olika aktörer. 

"Allmänt kan man säga att finländarna är kända i Europa som pålitliga och samvetsgranna arbetstagare". 

Det har också krävt spelöga att få gruppdynamiken att fungera i en grupp som består av toppexperter inom sin bransch. Olika partnerländer hade olika styrkor med anknytning till projektets tema. I Norden finns det gott om forskningsrön och praktisk erfarenhet av antidopningsarbete inom motion, britterna har särskilt gjort framgång inom det förebyggande arbetet och i Holland finns det sedan länge en klinik där de som använder motionsdopning kan få hjälp. 

En del partner var mer självstyrda än andra. Varje månad hölls ett virtuellt möte där man gick igenom läget och kommande ärenden. Vissa sade i responsen som ingick i projektets självvärdering att det var för många möten och andra tackade särskilt för dem. I vilket fall som helst är det skäl att satsa den interna kommunikationen i ett projekt. 

Man kan kanske dra slutsatsen att finländarnas sätt att leda projektet var ett lyckat koncept, då det alltid nu och då kommer frågor från partnerna som undrar vad vi ska hitta på i år då. 

Uppmuntran till andra sökande

Den finländska Dopinglinkki har genom projektet fått ära och anseende både i Finland och på EU-nivå, då man nu både vill nätverka och samarbeta med den. 

"Jag har fått flera inbjudningar från olika håll i Europa att komma och tala om förebyggande av motionsdopning. Utan detta projekt skulle utbildningskompetensen inom det finländska antidopningsarbetet för motion och idrott och Dopinglinkkis verksamhet generellt inte ha blivit så kända som de nu är.” 

Motivationen för det egna arbetet har alltså utan tvekan ökat genom att dess betydelse har fått ett bredare erkännande. 

Som en särskild bonus ser Koskelo hur mycket man lärt sig av samarbetspartnerna och som man annars inte hade fått lära sig. Mötena i partnerländerna var också mycket givande tack vare de lokala guiderna. 

"I projektarbete måste man tåla osäkerhet. Ibland gör man enligt sig själv en helt fantastisk ansökan och får ändå avslag.” 

Man måste bara resa sig upp och fortsätta att försöka. 

"Till dem som är rädda för EU:s byråkrati säger jag: struntprat!” 

Koskelo försäkrar att man har fått hjälp med alla problem, antingen från Utbildningsstyrelsen eller från den myndighet som ansvarar för EU-projektet. 

”Jag har deltagit i evenemang där jag berättat om vad det lönar sig att beakta när man börjar söka finansiering. Jag har sagt att det lönar sig att sätta igång i tid. Ja, eller vad ska jag uttala mig om den saken, jag lämnar alltid allting till sista minuten”, erkänner Koskelo. 

I en idealsituation lämnar man dock in projektansökan i tid och så att man har samlat ihop en lämplig grupp som är beredd att arbeta för det gemensamma målet. 

Projektet är i bästa fall en resa vars riktning ibland kan variera något och ibland åker man fast, men man lär sig ändå alltid något, får nya människor och tankar i livet och når slutdestinationen, så att man kan börja planera en ny resa igen. 

 

Doping E-learning Tools (DELTS)

  • Projekttyp: Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport, samarbetspartnerskap
  • Koordinator: A-klinikstiftelsen
  • Projekttid: 1/2018–12/2019
  • Partner: Nederländerna, Storbritannien, Litauen, Grekland, Australien och från Finland även Folkhälsan
  • Finansiering: 400 000 €

Skribent: Hanna Niittymäki