Nyheter

Ett erbjudande de inte kunde tacka nej till – gymnasiestuderande åkte på utbyten

Erfarenheter Erasmus+ Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Internationalisering
Gymnasiestuderandena Sissel Granholm och Hanna Penttinen fick uppleva minnesvärda studentutbyten på två månader inom ramen för programmet Erasmus+. Granholm, som studerade vid Svenska Privatskolan i Uleåborg, åkte hösten 2019 i väg till den franska ön Réunion. Penttinen, från gymnasiet Joensuun yhteiskoulu, studerade våren 2020 i Las Palmas, Spanien.
Kuvituskuva opiskelija

Granholms intresse för ett utbyte väcktes efter att hon deltagit i ett Erasmus+-projekt som Svenska Privatskolan i Uleåborg och Laanilan lukio genomförde tillsammans och som också hade deltagare från Réunion. Genom projektet blev det möjligt att delta i en långvarig mobilitet. Tidpunkten för utbytet i förhållande till studierna och dess varaktighet två månader kändes mycket lämpliga.

De studerande från Réunion som besökte Finland – av vilka en bodde hos mig – berättade väldigt mycket om ön och väckte mitt intresse för den. Öns speciella karaktär började fascinera och tidpunkten kändes helt rätt, säger Granholm.

Penttinen hörde om utbytesmöjligheten på en gymnasiekurs i spanska. Hon tvekade inte att lämna sin ansökan till läraren och fick till sin glädje snabbt veta att hon får åka.

Det var ett så bra erbjudande att jag inte alls behövde fundera på om jag skulle söka eller inte.

Penttinen hade också under högstadietiden tillbringat två veckor i Spanien. Hon visste att hon ville studera spanska i gymnasiet och var säker på att en utbytesperiod skulle främja hennes språkkunskaper.

Det är en helt annan upplevelse när man på riktigt får tala språket på ort och ställe.

Siktet inställt på ett språkbad

För båda två kändes det naturligt att åka på ett utbyte. Granholm var knappt alls nervös inför utbytet.

På avresemorgonen funderade jag på vilket mjukisdjur jag skulle ta med. Då kanske jag förstod att jag verkligen skulle åka, skrattar Granholm.

Båda gymnasiestuderandena hade studerat mållandets språk före utbytesperioden. Dessutom fick de bland annat språkstöd. Inte heller Penttinen var särskilt nervös, fastän hennes spanska inte var så stark när hon åkte i väg. Det hjälpte mycket att kunna engelska, och spanska lärde hon sig snabbt.

Det är galet hur snabbt man lär sig ett språk när man måste få kontakt med andra studerande, konstaterar Penttinen.

I utbytesskolan var man också imponerad av Penttinens kunskaper i engelska.

– När jag i början talade engelska blev många förbryllade, för de hade kunnat tro att jag var från USA.

Också Granholm klarade sist och slutligen väl av den första spänningen med sina kunskaper i franska.  Hon hade tillsammans med en annan finländsk utbytesstuderande en personlig lärare i franska.

Läraren talade inte alls engelska. Om vi grälade med varandra bad hon att vi skulle göra det på franska.

Pitkäaikaisliikkuvuus kuvituskuva, Tiina Fredriksson
Erik Åström och Sissel Granholm i utbytesskolan.

Kodning, studier i hållbar utveckling och vemod vid avresan

Utbytesperioden passade bra in i gymnasiestuderandenas studier.

Att stanna i två månader var bra, eftersom det hela tiden fanns något att göra – jag hann uppleva massor på ön. Jag klarade i alla fall av studierna i Finland i samma takt som de övriga, vilket var mycket viktigt för mig, säger Granholm.

Skolan såg till att hon hade tid för självstudier, så att hon kunde gå framåt i det egna gymnasiets studier i Finland. För Penttinen motsvarade utbytesperioden fyra gymnasiekurser.

Jag hade tänkt att jag också där skulle avlägga det egna gymnasiets kurser. Men i slutändan gjorde jag det inte, för jag ville koncentrera mig på uppgifterna i det lokala gymnasiet, vara närvarande där och lära mig språket.

Båda deltog i många slags aktiviteter i sina utbytesskolor. Granholm fick möjlighet att koda, klättra på klätterväggar på idrottslektioner, assistera på lektioner i engelska, hålla föredrag om Finland och måla på bildkonstlektioner. Hon blev också presenterad i lokala nyheter och på radion.  Hennes utbyte fokuserade huvudsakligen på Sustainable Future-studier.

Men under utbytet hann hon uppleva allt möjligt annat också, både skärmflygning och ridning. Penttinen fick också en ny hobby.

Jag surfade flera gånger i veckan, eftersom jag bodde riktigt nära en strand med fantastiska surfmöjligheter. Det var verkligen häftigt, säger Penttinen entusiastiskt och hoppas kunna stå på en surfbräda igen någon gång.

Hon kom i väg på utbytet strax innan coronapandemin började.

När jag åkte talades det nästan inte alls om coronan och jag var helt omedveten om något sådant. Mot slutet blev det alltmer tal om coronan, särskilt i mars.

Fastän situationen till slut tvingade Penttinen att snabbt återvända till Finland två veckor tidigare än planerat och det harmade henne är hon tacksam för den fina erfarenheten.

Ja, jag har inget att klaga över. Värdfamiljen tog också jättebra hand om mig, de var härliga, minns Penttinen.

Att återvända till Finland efter utbytet väckte känslor också hos Granholm. Trots att utbytesstuderandens vardag ibland gjorde henne utmattad och det var skönt att komma hem till den egna familjen i Finland kändes det vemodigt att säga adjö till den omtänksamma värdfamiljen som hon hade fått en nära relation till.

”Jag hade gått miste om mycket om jag inte åkt”

Mobilitetsperioderna ger både de studerande och de övriga som deltar i verksamheten bättre internationell kompetens, arbetslivsfärdigheter och förståelse för olika perspektiv och kulturer. Den nya Erasmus+-programperioden, som började 2021, fokuserar dessutom i allt högre grad på ansvar, hållbar internationalisering, inkludering och digitalisering. Utbytet lärde Penttinen och Granholm också väldigt mycket om språket och kulturen, men också om att bli självständig.  Dessutom fick de lära sig nya sätt att förhålla sig till livet i allmänhet.

Jag lärde mig att förhålla mig mer avslappnat till livet och se på livet på ett annat sätt. Allt är inte så allvarligt som det ibland känns, säger Granholm.

Hon säger att hon lärde sig mycket om sig själv och är nu stoltare över att vara finländare.

Men var det värt mödan att åka på utbytet? Både Granholms och Penttinens svar började på samma sätt: ”Verkligen”. Utbytet gav så mycket.

Jag skulle vilja åka dit igen någon gång. Jag håller fortfarande mycket kontakt med värdfamiljen och vi skickar varandra lokala produkter i julklapp, berättar Granholm.

Också Penttinen är entusiastisk när han berättar om erfarenheten.

Jag hade gått miste om mycket om jag inte åkt. Jag fick snabbt en ny vardag och många vänner som jag fortfarande talar med varje dag. Redan det gjorde det värt att åka. Dessutom lärde jag mig språket, och värdfamiljen var fantastisk.

Jag tror inte att man kan få sådana här erfarenheter någon annanstans!


Programmet Erasmus+ finansierar olika internationella mobilitets- och samarbetsprojekt i läroanstalter för allmänbildande utbildning och i organisationer. Elever och studerande har möjlighet att åka på en utbytesperiod till vilket Erasmus+-land som helst, och en period kan vara mellan 30 dagar och 12 månader lång. Utöver denna långvariga mobilitet stöder Erasmus+ också kortare mobilitetsperioder, såväl för individer som för grupper. Läroanstalterna kan både skicka i väg och ta emot utbytesstuderande.