Nyheter

Europass-mobilitetsintyg som stöd för internationalisering

Erfarenheter Kultur Bedömning och betyg Erkännande av examina Pedagogik
Hur kan Europass stödja läroanstaltens internationalisering? Hur använder man ett Europass-mobilitetsintyg? Hur kan man använda mobilitetsintyget som stöd för internationalisering?
Ord på finska om mobilitet och Europass

Ett Europass-mobilitetintyg är ett dokument som anger alla kunskaper, färdigheter och kompetenser som en person har skaffat sig i ett annat europeiskt land. Mobilitetsintyget kan användas under hela mobilitetsperioden.

Vid en workshop den 21 april 2021 diskuterade man mobilitetsintygets möjligheter och tog också fram idéer för utveckling av det.

Med hjälp av ett mobilitetsintyg kan man främja samarbete med internationella partner. En studerande som fått ett mobilitetsintyg kan också ta hjälp av det för att identifiera och sätta ord på sin kompetens.

Workshoppens resultat ger konkret hjälp

Resultatet av workshoppen är en diaserie där ifyllandet och användningen av mobilitetsintyget presenteras med konkreta exempel (presentationen Liikkuvuustodistuksen kokoaminen) samt reflektioner kring utvecklingen av dokumentet (presentationen Työpajan tulokset).

Som ett resultat av workshoppen kommer man också att förnya och förbättra anvisningarna på webbplatsen – och sådana utvecklingsidéer som vi inte kan förverkliga ensamma förs vidare.

Presentationerna från workshoppen finns nedan:

Työpajan tulokset

Liikkuvuustodistuksen kokoaminen