Nyheter

Europeiska kulturarvspriser för 2022 kan sökas

Program Kulturväsendet Kreativa Europa
Europeiska unionen och Europa Nostra har belönat projekt och aktörer som värnar om det europeiska kulturarvet sedan 2002. Nästa år firar priset sitt 20-årsjubileum. Jubileumsårets priser kan nu sökas, och de utfärdas i fem olika kategorier. Priserna finansieras genom EU-programmet Kreativa Europa.
European Heritage Awards 2022

Från bevarandeprojekt till kulturarvsmästare

EU och den europeiska kulturarvsorganisationen Europa Nostra beviljar priser till betydande projekt samt till personer eller organisationer i Europa som länge har arbetat med kulturarv. Priskategorierna har förnyats, och år 2022 är de fem till antalet: 1) bevarande och adaptiv återanvändning, 2) forskning, 3) utbildning och färdigheter, 4) medborgarengagemang och upplysning samt 5) kulturarvsmästare.

Förslag på pristagare lämnades in till Europa Nostra med en elektronisk ansökningsblankett senast den 1 februari 2022. Bland kandidaterna väljs 30 pristagare, varav fem också tilldelas ett Grand Prix-huvudpris på 10 000 euro och en utses till publikfavorit. Priserna delas ut hösten 2022 i Prag.

20 år av erkännande för kulturarvsarbete i Europa

Förutom att belöna betydande projekt och aktörer inom kulturarvssektorn vill man med priset öka såväl respekten för det europeiska kulturarvet som allmänhetens medvetenhet, samt verka för att värna om det europeiska kulturarvet. År 2022 firar priset sin 20-åriga historia.

Den senaste finländska pristagaren är Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuras Kreativa Europa-projekt Heritage Hubs och den metod för kulturarvsfostran som utvecklats inom det, som belönades år 2021. Andra finländska pristagare är bland annat Vapriikkis projekt Adoptera ett monument och Kierikki Stenålderscentrum i Överijo.