Nyheter

Examensbilagan Diploma Supplement utvecklas

Utbildningsstyrelsen deltar i ett internationellt projekt där digitaliseringen av examensbilagan Diploma Supplement granskas.
Kesäinen apilapelto.

Utbildningsstyrelsen deltar i projektet Aiding Digital Diploma Supplement Usage and Promotion tillsammans med Irlands Europasscentrum och Maltas The National Commission for Further and Higher Education. Projektet koordineras av Storbritanniens UK NARIC.

Projektet är två-årigt och dess mål är att samla information om digitaliseringen av examensbilagan Diploma Supplement i olika länder. Målet med projektet är att sammanställa god praxis och erfarenheter, sätta ihop material som stöd för högskolorna samt väcka diskussion kring möjligheterna som Diploma Supplement som ett digitalt dokument medför. Projektet hör också nära ihop med Europass och utvecklingen av Europass digitala referenser (Europass Digital Credentials).

Som en del av projektet samlas även information från finländska högskolor.

 

Mer information om projektet:

Susanna Kärki, europassi [at] oph.fi

Mer information om digitala referenser:

https://europa.eu/europass/sv/what-are-digital-credentials