Nyheter

Fem tips på hur man kan använda virtuell verklighet i undervisningen

Lärare och pedagogisk personal Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Lärare och pedagogisk personal
Hur kan man utnyttja virtuell verklighet i undervisningen? Hurdana åldersrekommendationer och rekommenderade användningstider har olika apparater och program? Bland annat på dessa frågor får du svar i vår nya handbok.
Kuvituskuva. Poika mallintaa virtuaalilaseilla vaihdejärjestelmää.

Teknologin utvecklas och erbjuder nya möjligheter att skapa helhetsmässiga upplevelser i undervisningen. Till exempel med hjälp av virtuell verklighet kan man visa elever och studerande olika platser och situationer på liknande sätt som om de skulle se dem rent fysiskt.

Den nya handboken innehåller information om hur virtuell verklighet kan användas i undervisningen och lärandet. I handboken presenteras resultat av pedagogisk forskning och den innehåller också exempel på hur teknologi kan användas på ett ändamålsenligt och tryggt sätt i undervisningen. Den avgiftsfria handboken riktar sig till alla lärare från småbarnspedagogiken till andra stadiet.

Mångsidiga användningsändamål

Olika program för virtuell verklighet kan användas för många olika ändamål. Med dem kan det vara lättare att bekanta sig till exempel med olika kulturer eller naturfenomen som är svåra att studera närmare på annat sätt. Under en virtuell resa kan eleverna eller de studerande bekanta sig med ett naturvetenskapligt museum i Amerika eller studera havets fenomen genom att dyka på Galapagosöarna.

Inom yrkesutbildningen kan virtuell verklighet användas bland annat för att öva på olika praktiska färdigheter. Slutresultatet kan granskas i tredimensionellt format och ur flera vinklar. Det går också att virtuellt öva på användningen av olika maskiner, från lyftkranar till grävmaskiner.

Med hjälp av teknologi kan man också träna på samhörighet eller gemensam samvaro samt stödja elevernas och de studerandes inre motivation att lära sig. Med hjälp av upplevelser och olika sociala situationer som känns äkta kan man också öva på empatiförmågan. Programmet kan även göra det lättare att behandla komplicerade eller utmanande frågor, såsom fördomar eller diskriminering.

Det ska alltid finnas en motivering till att använda virtuell verklighet, och det lönar sig att utnyttja teknologin för sådana innehåll i undervisningen som den lämpar sig bäst för.

Tips för hur man kan använda virtuell verklighet i undervisningen

 1. Ha ett öppet sinne. När man vågar pröva på nya saker kan det vara belönande. Pröva först själv.
 2. Ha tålamod. Tekniken kanske inte alltid fungerar, och det kan vara att det tar lite tid att lära sig.
 3. Fundera ut hur du skulle använda virtuell verklighet i undervisningen. Varför skulle den lämpa sig för att undervisa ett specifikt innehåll? Det lönar sig inte att använda teknologi bara för teknologins skull, utan det ska vara pedagogiskt ändamålsenligt och innehållet ska vara väl utfunderat. Reflektera över vilket mervärde användningen av teknologi i undervisningen kan erbjuda i förhållande till traditionella undervisningsmetoder.
 4. Kom ihåg att ta i beaktande hur teknologin används tryggt. Se till att det finns tillräckligt med utrymme och kom ihåg att apparaterna kan orsaka illamående för en del. Beakta åldersrekommendationerna och de rekommenderade användningstiderna.
 5. Hoppa modigt in i den virtuella verkligheten – endast fantasin sätter gränser för hur du kan utnyttja virtuell verklighet i undervisningen. Kom ihåg att i den virtuella världen gäller inte samma lagbundenheter som i klassrummet.

Sanastoa

 • XR = Extended Reality, paraplybegrepp för alla förnimmelser där verkligheten kombineras med digitalt innehåll
 • VR = Virtual Reality, virtuell verklighet
 • AV = Augmented Virtuality, ökad virtualitet
 • AR = Augmented Reality, ökad verklighet
 • MR = Mixed Reality, blandad verklighet
 • MUVE = Multi-User Virtual Environment, virtuell miljö med många användare