Nyheter

Finlands tur att leda Nordiska ministerrådet

Program Nordplus-program Internationalisering
Som ordförandeland i Nordiska ministerrådet år 2021 agerar Finland, efter Danmark.
Nordiska flaggor

Statsminister Marin presenterade Finlands ordförandeskapsprogram på Nordiska rådets videomöte i slutet av oktober 2020.

Hållbar utveckling är röda tråden för det nordiska samarbetet. Temat har sitt ursprung i visionen för nordiskt samarbete, enligt vilken Norden skall vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030.  I ordförandeskapsprogrammet för 2021 poängteras aktivt samabete mellan olika aktörer, vilket hjälper i att skapa ett allt grönare, konkurrenskraftigare och socialt hållbarare Norden.