Nyheter

Föreskrift och anvisning för identifiering och erkännande av kunnande

Utbildning och examina Yrkesutbildning Erkännande av examina Bedömning av kunnande
Utbildningsstyrelsen reviderar föreskriften om principer för dimensionering av identifiering och erkännande av kunnande samt omvandling av vitsord. Den nya föreskriften träder i kraft 1.8.2021. Revideringen strävar till att beskriva identifiering och erkännande och tillämpningen av dessa. I revideringen beaktas även gymnasiets nya läroplan som träder i kraft 1.8. 2021.
Kuvituskuva kädet

Utbildningsstyrelsen reviderar föreskriften om principer för dimensionering av identifiering och erkännande av kunnande samt omvandling av vitsord. Den nya föreskriften träder i kraft 1.8.2021. Revideringen strävar till att beskriva identifiering och erkännande och tillämpningen av dessa. I revideringen beaktas även gymnasiets nya läroplan som träder i kraft 1.8. 2021.

Samtidigt publiceras en anvisning om identifiering och erkännande av kunnande. Målet är att utbildningsanordnarna i olika situationer ska kunna använda principerna för erkännande av kunnande som beskrivs i anvisningen. En flexibel identifiering och erkännande av kunnande är en del av den kompetensinriktade yrkesutbildningen och är en väsentlig del av det kontinuerliga lärande.

Utbildningsstyrelsen ordnar webbinarier om identifiering och erkännande (på finska)

10.6 kl. 14-15

15.6 kl. 14-15

17.8 kl. 14-15

24.8 kl. 14-15

7.9 kl.14-15

Ett svenskspråkigt webbinarium ordnas 26.8 kl. 14-15 (närmare information senare)

 

Mer information

tuija.laukkanen [at] oph.fi