Nyheter

Högskolorna är redo att använda en elektronisk bilaga till examensbetyg

Aktuellt Europass Digitalisering Utveckling av utbildningen Pedagogik
Projektet för digitalisering av bilagan till examensbetyg (ADDS UP) genomförde en enkät om de europeiska högskolornas nuvarande praxis och planer för framtiden. Enkäten besvarades av 350 högskolor över hela Europa. De centrala resultaten av enkätsvaren beskrivs nedan.

Bilagan till examensbetyg används mycket 


Många av respondenterna använde bilagan till examensbetyg:

 • 78,31 % bekräftade att de utfärdar bilagor till examensbetyg.
 • 21,69 % uppgav att de inte utfärdar bilagor till examensbetyg just nu, men överväger saken.
 • 84,16 % uppgav att de utfärdar bilagan till examensbetyg automatiskt när eleverna utexamineras genom att bifoga bilagan till de övriga dokumenten som hör till examen.

Enkätresultaten visade också att bilagan till examensbetyg oftast utfärdas på engelska. Några högskolor uppgav att de utfärdar bilagan både på landets officiella språk och på engelska. 


Utfärdande av digital bilaga till examensbetyg


Ett av de centrala målen med enkäten var att ta reda på om högskolorna är villiga att utfärda digitala bilagor till examensbetyg. 
Av dem som svarade på enkäten uppgav

 • 32,02 % att de utfärdar digitala bilagor till examensbetyg just nu
 • 67,98 % att de inte utfärdar digitala bilagor till examensbetyg just nu
 • 28,46 % att de planerar att utfärda bilagan till examensbetyg digitalt
 • 56,15 % att de kan utfärda bilagan till examensbetyg digitalt i framtiden

De högskolor som redan utfärdar bilagan elektroniskt meddelade att de utfärdar den

 • 41,18 % – Som PDF-fil
 • 32,35 % – Som Secure PDF-fil
 • 16,18 % – I samband med digitala kompetensintyg på nätet
 • 5,88 % – Via organisationens eget studeranderegister 
 • 4,41 % – Med hjälp av något annat system

 

Följande steg


Härnäst ska projektet se närmare på digitalisering och hur den används vid olika högskolor. Projektets mål är att ordna möjligheter att lära av andra i samma situation samt att dela erfarenheter och information mellan intresserade organisationer. 


Digitalisering av bilagan till examensbetyg i Finland


I Finland fås bilagan till examensbetyg från studeranderegistersystemet, på samma sätt som själva examensbetygen. Digitalisering av examensbetyg och bilagan är ett viktigt nästa steg. Digitalisering av bilagan innebär mindre byråkrati och enklare dataöverföring mellan olika parter, och kan leda till en användarvänligare och säkrare bilaga till examensbetyg. 


Om ADDS UP-projektet


Utbildningsstyrelsen, som Finlands Europasscentrum är en del av, deltar i ett internationellt projekt för att utveckla bilagan till examensbetyg och främja digitaliseringen av den. Projektet Aiding Digital Diploma Supplement Usage and Promotion (ADDS UP) samordnas av brittiska NARIC och finansieras av Erasmus+. I projektet deltar också Irlands Europasscentrum samt Maltas nationella kommission för vidare- och högskoleutbildning. 

Mer information ges av:
Susanna Kärki

europassi [at] oph.fi (europassi @ oph.fi)