Nyheter

I år ordnades Educa digitalt – du hinner ännu se inspelningen av det mångsidiga mässprogrammet!

Aktuellt Småbarnspedagogik Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Utvidgandet av läroplikten Internationalisering Utveckling av utbildningen Utbildningsexport Lärare och pedagogisk personal
Det stora utbildningsevenemanget Educa ordnades i år via nätet den 29–30 januari. Under de två dagarna hade Educa totalt 15 649 besökare.
Paneelikeskustelu Educa verkossa -messuilla

Utbildningsstyrelsen medverkade i mässprogrammet under bägge dagarna och det förnyade UBS Läromedel deltog också med en egen virtuell monter. Montern var den populäraste på evenemanget och besökarantalet låg på drygt tusen personer. 

Det svenskspråkiga programmet i Hörnan ordnades redan på onsdag eftermiddag den 27 januari som ett direktsänt program. Temat var jämlikhet i utbildningen. Hörnans program följdes av totalt ungefär 600 personer. Hörnan fick fin respons av tittarna både för de intressanta ämnena som diskuterades och för det digitala genomförandet – man kunde nu i lugn och ro fördjupa sig i programmet.  

Aktuella teman som ingick i Utbildningsstyrelsens program under Educa var den utvidgade läroplikten och coronapandemins effekter på läroanstalterna och det internationella samarbetet. Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen deltog i två paneldiskussioner under mässan. Tema för fredagens paneldiskussion var framtidsutsikterna för det finländska utbildningssystemet, som behandlas utgående från ett internationellt utvecklingsprojekt som jämför utbildningssystemen i fem olika länder. I lördagens panel försökte man skapa en lägesbild av coronatidens undantagsförhållanden i läroanstalterna,med utgångspunkt i de senaste utredningarna och kartläggningarna som gjorts. 

–  I första hand finns en känsla av tacksamhet för det fina arbete som lärarna, rektorerna, bildningsväsendet och hela skolans personal samt barnen och vårdnadshavarna har gjort för att klara av den här exceptionella tiden med så få negativa effekter som möjligt, konstaterade Heinonen. 

Educa-mässans program finns inspelat och kan ses på nätet fram till slutet av april 2021.