Nyheter

I Havukoski skola i Vanda studerade man kodning med hjälp av internationellt lärsamarbete

Erfarenheter Erasmus+ Erasmus+ Allmänbildande utbildningen eTwinning
Havukoski skola har lång erfarenhet av internationella projekt och internationellt virtuellt samarbete. Man har särskilt inspirerats av datateknikprojekt, eftersom man med hjälp av dem kan beakta de nya helheterna inom databehandling, såsom programmering, som ingår i den förnyade läroplanen. Vid sidan att kodningen har det också uppstått vänskapsrelationer mellan eleverna.

Internationellt evenemang

I Havukoski skola har lärarna redan i cirka 15 års tid utnyttjat eTwinning i undervisningen i olika läroämnen. eTwinning är en skolgemenskap som omfattar hela Europa och en lärmiljö där lärarna kan samarbeta och genomföra olika projekt tillsammans med eleverna.

– Med hjälp av eTwinning är det enkelt att genomföra både korta och långa samarbetsprojekt med olika skolor och lärare runt om i världen, säger Pasi Vuorimaa, lärare i matematik och valfri informationsteknik vid Havukoski skola.

I år utnämndes Havukoski skola till en eTwinning-skola. Utnämningen eTwinning-skola berättar att skolan är en föregångare i digital praxis och säker användning av webben. Dessutom utnyttjar skolan innovativa och kreativa pedagogiska metoder samt främjar personalens utveckling.

Ett innovativt projekt mitt bland alla gamla bekanta

Havukoski skola har dessutom stor erfarenhet av Erasmus+-projekt. Vanligen inleds ett nytt internationellt projekt genast när det föregående har avslutats.

För närvarande pågår projektet Let's share our small Worlds i flera olika läroämnen i skolan. Det föregicks av projektet ICT World – Imaging, Coding, Transforming and Simulating the World.

Projektet blev 2016 en del av skolans vardag tack vare ett tidigare internationellt samarbete.

– Våra gamla bekanta från franska College Les Eyquemes bad oss delta i ICT World, berättar Vuorimaa.

I Havukoski skola blev man särskilt intresserade av det här projektet i och med att man enligt den förnyade läroplanen ska beakta nya helheter i undervisningen som anknyter till databehandling, såsom programmering.

Kodning, robotik och vänskapsrelationer

I ICT Worldprojektet studerade man förutom programmering till exempel grafisk avbildning, 3D-modellering och robotik.

Idén var att varje skola som deltog har specialkunskaper om en viss helhet inom databehandling. Under projektets gång delades den egna specialkompetensen med alla andra deltagare och samtidigt lärde man sig av andras erfarenheter.

Grupper om fyra eller fem elever och två lärare från alla projektets deltagarländer gjorde studiebesök. Förutom från Finland och Frankrike kom deltagarna också från Spanien, Tyskland, Tjeckien och Lettland.

Dessutom tillbringade en del av eleverna till och med en månad i en skola i ett annat land.

– Våra elever fick många vänner bland eleverna i skolorna i de andra länderna, berättar Vuorimaa.

Vuorimaa tillägger att alla elever i Havukoski skola på något sätt deltog i projektet, eftersom en del av uppgifterna i projektet utfördes på webben med hjälp av eTwinning.

I projektet skapades ett spel tillsammans

Under ICT Worldprojektet byggdes i varje skola ett datorspel, som skickades för vidareutveckling till en annan skola. Därifrån åkte det vidare till nästa skola inom projektet.

– Arbetet med att bygga vidare på spelet var utmanande, eftersom man alltid när ett nytt spel anlände måste lösa den kod som användes av den skola som skapat spelet.

När koden hade lösts skapade eleverna något nytt i spelet, till exempel en ny nivå.

Trots utmaningarna var uppgiften enligt Vuorimaa ett bra exempel på varför ICT World som helhet fungerade bra.

– Idéer som kändes lite galna slogs inte ner i projektet, vi testade dem utan fördomar.

Vuorimaa uppmuntrar lärare från andra skolor att delta i Erasmus+-projekt.

– Att delta i ett internationellt projekt kräver lite extra insats, men det lönar sig att fundera på hur det kan kopplas till den egna undervisningen, tipsar han.

Tips för dig som funderar på ett Erasmus+-projekt

1)                  Fundera ut målen på förhand.
2)                  Det är viktigt att du kan göra projektet till en del av din undervisning.
3)                  Var beredd att göra lite mer än grunderna i undervisningen.
4)                  Det är bra om någon av skolorna som deltar i projektet har tidigare erfarenhet av internationella projekt.
5)                  Kom ihåg att man måste rapportera om projektet.

ICT World- Imaging, Coding, Transforming and Simulating the World

  • Projekttyp: Erasmus+ för allmänbildande utbildning, strategiskt partnerskapsprojekt
  • Koordinator: I.E.S. Los Cerros
  • Projekttid: 9/2016–8/2019
  • Partnerländer: Tjeckien, Lettland, Tyskland, Finland och Frankrike
  • Finansiering: 172 732 €

Skribent: Tiina Katriina Tikkanen