Meddelanden

I vårens andra gemensamma ansökan till högskolorna 157 800 sökande 

Aktuellt Högskoleutbildning Antagning av studerande
Antalet sökande till yrkeshögskolor och universitet i vårens andra gemensamma ansökan var 157 800. Detta är 6 100 mer än ifjol. Det fanns ca 51 000 nybörjarplatser att söka till inom finsk- och svenskspråkiga högskoleutbildningar som inleds på hösten.
Kuvituskuva opiskelijakirjastosta

Den gemensamma ansökan till högskolorna avslutades på onsdagen 31.3. Av de sökande ansökte 47 % enbart till yrkeshögskolor, 39 % enbart till universitet och 14 % till både och. Flest antal sökande fanns inom hälsovård och välfärd, handel, administration och juridik samt inom de tekniska branscherna. Det var möjligt att söka till sammanlagt sex ansökningsmål och medeltalet var 3,4 ansökningsmål per sökande.

Flertalet av utbildningarna som ingår i den gemensamma ansökan riktas till personer som avlagt en examen på andra stadiet. Till dessa utbildningar sökte 140 000 sökande. Av nybörjarplatserna reserveras 64 % för förstagångssökande. Inom magisterutbildningarna vid universiteten och utbildningarna för högre yrkeshögskoleexamen erbjuds dessutom 8 200 nybörjarplatser.

Stora skillnader i konkurrensen om nybörjarplatser mellan olika områden 

Vid universiteten är konkurrensen om nybörjarplatser störst inom det medicinska området (9,3 sökande per nybörjarplats), lant och skogsbruksområdet (9,2 sökande per nybörjarplats) och servicebranscher (7,8 sökande per nybörjarplats). Vid yrkeshögskolorna är det relativt svårt att få en studieplats inom utbildning för tandtekniker, YH och munhygienist, YH (16 sökande per nybörjarplats), de naturvetenskapliga områdena (8,8 sökande per nybörjarplats) samt inom konst och kulturområdena (5,6 sökande per nybörjarplats).

Antalet sökande i relation till nybörjarplatserna är lägst inom de tekniska områdena vid universiteten (3,2 sökande per nybörjarplats) och inom det pedagogiska området vid yrkeshögskolorna (2,3 sökande per nybörjarplats).

Många sökande skickar in sin ansökan under de sista stunderna av ansökningstiden

Under den sista timmen av ansökningstiden skickades nästan 4 300 ansökningar in i Studieinfo. Under de sista 9 minuterna av ansökningstiden uppstod rusning i systemet och alla sökande kunde därför inte skicka in sin ansökan. Under de nio sista minuterna skickades ännu omkring 800 ansökningar in, men några tiotal försök att spara ansökan misslyckades.

Om sökande försökte spara sin ansökan före kl. 15 men fick ett felmeddelande rekommenderas att hen kontaktar ansökningsservicen vid den högskola som hen tänkte söka till. Sådana fall där sökande enligt logguppgifterna har gjort ett försök att spara sin ansökan i tid kan ännu godkännas.

Den betygsbaserade antagningen görs i maj, man strävar till att ordna urvalsproven på plats

Andelen sökande som antas på basis av betyg varierar enligt område och ansökningsmål. I regel godkänns 50–60 procent av de sökande på basis av betyg, men andelarna kan variera mellan 10 procent och 100 procent. Största delen av nybörjarplatserna inom den betygsbaserade antagningen reserveras för förstagångssökande.

Högskolorna strävar till att ordna urvalsproven efter att resultaten av den betygsbaserade antagningen har publicerats. Man strävar till att ordna urvalsproven på plats. Högskolorna informerar de sökande skilt om myndigheterna under våren ger sådana direktiv gällande coronavirussituationen som påverkar ordnandet av urvalsprov.

Resultaten av den betygsbaserade antagningen publiceras senast 31.5. Samtliga antagningsresultat för den gemensamma ansökan blir klara senast 9.7.

Mer statistik finns i utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen (innehållet är på finska, välj som filter ”Koulutuksen alkamisvuosi” 2021 och ”Yhteishaun hakuaika” ”Haku 2 / Hakuaika 2”)

Mer information

Specialsakkunnig Merja Väistö, merja.vaisto [at] oph.fi,  t.029 533 1386
Planerare Topias Kähärä, topias.kahara [at] oph.fi, t. 029 533 1758