Nyheter

Inloggningslösningen MPASSid har överförts till Utbildningsstyrelsen

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning MPASSid Digitalisering
Upprätthållandet av MPASSid, tjänsten som underlättar inloggningen till tjänster för lärande, övergick vid ingången av 2021 från undervisnings- och kulturministeriet till Utbildningsstyrelsen.  År 2021 är vårt mål att öka antalet läroanstalter och tjänster som använder MPASSid och att uppdatera de befintliga avtalen med samarbetspartner.
MPASSids logo med bild av tre barn i bakgrunden

Med MPASSid är det lättare att använda tjänster för lärande

MPASSid är en lösning för identifieringsförmedling som standardiserar förmedlingen av personuppgifter från utbildningsanordnarens personregister till tjänster som erbjuds inom e-lärande. Syftet med MPASSid-lösningen är att göra det lättare att logga in på tjänster för e-lärande, så att läraren eller eleven kan logga in på tjänster som använder lösningen med läroanstaltens egna koder. Användaren behöver således inte skapa separata koder för varje tjänst, vilket betyder att e-läromedel och tjänster som stöder lärandet kan användas smidigt och enkelt. 

Inte heller tjänsterna för lärande behöver själva kunna tolka många olika användardatamodeller, eftersom MPASSid omvandlar data i olika inloggningssystem och användarregister till ett lättolkat format. Detta underlättar upprätthållandet av användaruppgifterna hos tjänsteleverantören.

Användningen av MPASSid bygger på ett förtroendenätverk med medlemmar av två slag: i den ena gruppen finns utbildninganordnare och i den andra gruppen leverantörer av tjänster inom e-lärande. Slutanvändarna av tjänsten i sin tur består av de elever och lärare som loggar in i läromedlen. I bästa fall visar sig MPASSid inte alls för slutanvändarna, utan inloggningen från den egna arbetsstationen förmedlas direkt till den digitala tjänsten. Syftet är att inloggningsprocessen ska vara så smidig att slutanvändaren inte behöver tänka på saken. MPASSid upprätthålls av Utbildningsstyrelsen, och som teknisk leverantör fortsätter CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

Antalet användare växer med hisnande fart

År 2020 var ett framgångsrikt år för MPASSid. Undantagsförhållandena på grund av coronaviruset flyttade undervisningen till nätet, vilket ökade användningen av e-läromedel betydligt. Våren 2020 var antalet enskilda inloggningar via MPASSid 1 400 procent högre än året innan. Mellan 2019 och 2020 ökade antalet inloggningar under de bästa månaderna från cirka 300 000 till över 800 000 per månad, och baserat på siffrorna för denna vår kommer ökningen att vara lika stor i fortsättningen.

Antalet användare av MPASSid-tjänsten har ökat varje månad under åren 2019–2021
I mars 2021 gjordes över en miljon inloggningar via MPASSid.

För närvarande används MPASSid i tiotals kommuner över hela Finland och nästan 50 tjänster använder MPASSid-inloggningen. I februari 2021 gjordes mer än 700 000 inloggningar via MPASSid och i mars över en miljon.

Vårt huvudmål för 2021 är att tillsammans med medlemmarna i förtroendenätverket göra upp nya anslutningsavtal, som ska ersätta de nuvarande avtalen som ingåtts med CSC*. I övrigt kommer inte tjänsten eller förtroendenätverkets verksamhet att förändras. Vi hoppas att tjänsten kommer att växa, både i fråga om antalet användare och antalet tjänster som utnyttjar den, och vi välkomnar varmt nya medlemmar till nätverket!

* = Nyheten korrigerad 14.4.2021 kl. 14.00: MPASSid­-anslutningsavtalen har före överföringen till Utbildningsstyrelsen ingåtts med CSC - Tieteen tietotekniikan keskus och inte med undervisnings- och kulturministeriet.

Mer information

Du kan kontakta Utbildningsstyrelsens MPASS-team på mpass [at] oph.fi.

Bekanta dig med MPASSid-tjänsten