Nyheter

Internationell mobilitet: anvisningar som gäller gränsövergång fr.o.m. 7.6.2021

Aktuellt Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Ungdomssektorn Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport EU:s ungdomsprogram Internationell praktik Coronaviruset
Gränsbevakningsväsendets anvisningar som gäller gränsövergång under coronapandemin har uppdaterats. De uppdaterade anvisningarna gäller från och med den 7 juni och är i det här skedet i kraft fram till den 27 juni.  
Matkalaukku ja passi

Inresa till Finland som berör studier tillåts för följande enligt begränsningsklass 1:

• sökande som deltar i urvalsprov till examensinriktad utbildning vid universitet, yrkeshögskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter
• studerande som har rätt att avlägga examen vid ett universitet, en yrkeshögskola, ett gymnasium eller en yrkesläroanstalt i Finland
• utbytesstuderande som kommer för att studera vid en finländsk läroanstalt och studerande som deltar i arbetspraktik som hör till studierna inom ramen för programmet Erasmus+, programmet Nordplus och bilaterala program. Det finns ingen begränsning för utbytesstudiernas eller praktikperiodens längd.

Därtill tillåts mobilitet inom ramen för volontärprogram som grundar sig på internationella förpliktelser (till exempel Europeiska solidaritetskåren). 

På Gränsbevakningsväsendets webbplats finns information om vilka länder som hör till begränsningsklass 1 samt öppettiderna för gränsövergångsställena (länk nedan).