Nyheter

Kom med och planera de kommande tyngdpunkterna för Utbildningsstyrelsens arbete!

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Internationalisering Utveckling av utbildningen
Vi har förnyat vår verksamhet för att stärka genomslagskraften på samhällsnivå och vill nu utvärdera och utveckla vårt arbete ur ett ännu mer kundorienterat perspektiv. Därför bjuder vi in våra kunder och intressegrupper för att tillsammans med oss reflektera över vilka fokusområden vår verksamhet ska ha i en verksamhetsmiljö som kontinuerligt förändras, samt för att skapa grunden för verksamheten år 2022.
Toimistotarvikkeita

Utgångspunkten för vårt arbete är att vår verksamhet ska ha sådana långsiktiga effekter på samhället som bidrar till att

  • jämlikheten inom utbildningen och internationaliseringen ökar,
  • välbefinnandet stärks bland alla som lär sig, med särskild fokus på barn och unga,
  • kontinuerligt lärande höjer kompetensnivån,
  • öppenheten i samhället ökar.

Svara på vår enkät och delta i webbinarier i augusti och september 2021

Det gemensamma utvecklingsarbetet genomförs med Delfi-metoden som används för prognosverksamhet och framtidsforskning. Arbetet omfattar två temaspecifika webbenkäter och därtill hörande webbinarier som går under namnet Tillfälle att påverka − Vaikuttamisen paikka. Helheten inleds med en webbenkät 23.8 och avslutas 27.9 då den andra och sista webbenkäten stängs. Deltagarna behöver inte förbereda sig inför webbinarierna, utan det viktigaste är att vi får så mångsidiga synpunkter och tankar som möjligt som stöd för utvecklingsarbetet.

Anmäl dig senast 1.8.2021. I augusti skickar vi en mer detaljerad inbjudan till de anmälda och information om hur man anmäler sig till webbinarierna.

Enkätomgång 1 23–27.8 och tillhörande webbinarier 30.8–1.9

Vid webbinarierna i anslutning till den första enkäten presenterar vi enkätresultatet och går närmare in på de centrala förändringarna i vår verksamhetsmiljö och teman som berör dessa fenomen.

De tre webbinarierna är likadana till sitt innehåll – välj alltså en av tidpunkterna då du får anmälningsanvisningarna i augusti. Två av webbinarierna ordnas på finska och ett på både finska och svenska.

  • Mån. 30.8 kl. 14–16
  • Tis. 31.8. kl. 14–16 (tvåspråkigt webbinarium)
  • Mån. 1.9 kl. 9–11

Enkätomgång 2 13.9–27.9 och tillhörande webbinarier 20–22.9

Vid webbinarierna presenterar vi resultatet av den andra enkäten och fokuserar på tyngdpunkterna för arbetet med Utbildningsstyrelsens resultatmål för 2022.

De tre webbinarierna är likadana till sitt innehåll – välj alltså en av tidpunkterna då du får anmälningsanvisningarna i augusti. Två av webbinarierna ordnas på finska och ett på både finska och svenska.

  • Mån. 20.9 kl. 14–16
  • Tis. 21.9 kl. 14–16 (tvåspråkigt webbinarium)
  • Ons. 22.9 kl. 9–11

Ytterligare information

Arja-Sisko Holappa
Pia Kola-Torvinen
Santeri Suvanto

rnamn.efternamn [at] oph.fi