Nyheter

Lärare eller du som arbetar med digital pedagogik! Behöver du inspiration eller stöd för att främja digitala färdigheter?

Lärare och pedagogisk personal Småbarnspedagogik Grundläggande utbildning Lärare och pedagogisk personal
Vill du veta mer om hur man kan använda förstärkt verklighet, alltså AR-teknologi, i till exempel gymnastikundervisningen eller då man i undervisningen vill bekanta sig med den närliggande naturen tillsammans med de yngre barnen? Funderar du över vad läraren borde veta om datasekretess, och vad ska eleverna känna till? Behöver du stöd med att öka interaktionen i distansundervisningen? Låt oss få veta dina önskemål och dela också med dig av dina goda idéer för att främja digital kompetens genom att besvara vår enkät senast den 31 maj 2021.
Kuvituskuva: Lapset tekevät tietokoneella ryhmätyötä

Utbildningsstyrelsen har den 16 februari 2021 publicerat beskrivningar av kunnande som berör digital kompetens. Syftet är att beskrivningarna ska stödja utvecklingen av de digitala färdigheterna inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Var med och påverka exemplen på innehåll som Utbildningsstyrelsen inom ramen för utvecklingsprogrammet Nylitteracitet kommer att publicera som stöd för beskrivningarna under år 2021. Målet är att fästa uppmärksamhet vid aktuella teman som upplevs som utmanande inom digital pedagogik. Vi producerar materialen utifrån lärarnas önskemål, för lärarna.

Det talas mycket om ny teknologi, men många funderar över när det ska finnas tid att fördjupa sig i den och hur den nya teknologin på ett naturligt sätt kan tas med i undervisningen. Det kan vara intressant att behandla aktuella frågor och fenomen som berör ny teknolog, till exempel MyData eller sakernas internet (iOT), då man själv har satt sig in i dem lite bättre. Ljudböcker ger fina upplevelser för många vuxna, men kunde de vara ett sätt att locka eleverna att bli inspirerade av litteratur?

Låt oss ta del av dina idéer för att främja digitala färdigheter

Vill du dela med dig av ett program eller en idé som visat sig vara lysande? Berätta om en egenskap i något verktyg som du använder och som du har haft nytta och glädje av i undervisningen och som du tror att många kanske inte har upptäckt. Du kan också dela med dig av dina erfarenheter av att tillämpa ny teknologi. Berätta också vilka möjligheter de digitala lärmiljöerna erbjuder, och som dina elever skulle rekommendera för andra skolor.

Svara på vår enkät om innehåll som främjar digital kompetens.

Kort om helheterna

 Helheten digital kompetens består av fyra huvudområden:

1)    Användnings- och funktionsprinciper
2)    Ansvar och trygghet
3)    Informationshantering samt undersökande och kreativa arbetssätt
4)    Interaktion

Helheten medieläskunnighet består av tre huvudområden:

1)    Användning, förståelse och bedömning av medier
2)    Verksamhet i mediemiljöer
3)    Medieproduktion

Helheten programmeringskunnande består av tre huvudområden:

1)    Datalogiskt tänkande
2)    Utforskande arbete och produktion
3)    Programmerade miljöer och verksamhet i dem 

Den första versionen av beskrivningarna har publicerats i februari 2021. Beskrivningarna utvecklas i samarbete. Vill du delta i samarbetet kring beskrivningarna av kunnande som berör digitala färdigheter?

Ta kontakt

Beskrivningarna av kunnande hör till utvecklingsprogrammet Nylitteracitet, som är en del av utvecklingsprogrammet Utbildning för alla. Läs mer och ta del av beskrivningarna på utvecklingsprogrammets sidor.