Nyheter

När det europeiska friidrottsfolket samlades i Helsingfors med Erasmus+ Sport-pengar ledde en intressant diskussion alltid till en ny – arrangören överraskades fullständigt

Erfarenheter Idrott och sport Erasmus+ Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport
”Stämningen var fantastisk”, konstaterar Jorma Kemppainen efter Erasmus+ Sport-mötet i Helsingfors. De projektpartner som deltog skissar redan på ett nytt projekt för utveckling av barnidrotten.
Henrik Eliasson från Sverige håller en presentation på Erasmus + Sport-mötet i Helsingfors.
I Helsingfors presenterade Henrik Eliasson hur alla i Göteborg uppmuntras att delta i friidrott.

Det är en torsdagskväll i oktober, och det hällregnar i Helsingfors. Mikkel Hansen och Martin Brueckner Johansen från Danmark kan ändå hålla sig torra i Olympiastadions konferensrum.  

Hansen arbetar inom det danska friidrottsförbundet och Johansen i en lokal friidrottsklubb. De två anlände från Köpenhamn tidigare under dagen. De är i Helsingfors för att de båda vill nätverka med friidrottsfolk från olika länder.

En liten stund senare börjar rummet fyllas. Mötesdeltagarna kommer från Portugal, Sverige och olika delar av Finland. Jorma Kemppainen, som står värd för mötet, är glad över att representanter från många finländska friidrottsföreningar har kommit.  

Kemppainen är Erasmus+-projektchef inom Finlands Friidrottsförbund. Förbundet har fått finansiering på 60 000 euro för att samordna ett Erasmus+ Sport-projekt där man utbyter god praxis.

Friidrottsaktörer från fyra europeiska länder deltar i projektet. Genom projektet vill man engagera i synnerhet föreningsfolket inom friidrotten för ansvarsfull idrotts- och motionsverksamhet. 

Behov av internationella kontakter 

Syftet med mötet i oktober är att diskutera hur man kan uppmuntra barn i föreningsverksamhet. Kemppainen vet att utbyte av erfarenheter med internationella partner är till väldigt stor nytta för de finländska friidrottsföreningarna. 
– De föreningsaktiva har inte haft kontakter med toppklubbar i Europa. Det är väldigt viktigt för grenen att det finns samarbetskanaler, berättar Kemppainen. 
 

Internationella gäster på en guidad tur på Helsingfors Olympiastadion.
Det är viktigt för friidrottsaktörerna att få bekanta sig med hur andra gör.


Även Hansen och Johansen lyfter fram betydelsen av kontakter i friidrottsvärlden. Friidrottspåverkaren Mikael Romell från Sverige konstaterar för sin del att internationella möten ger möjlighet att utbyta god praxis.
– När jag såg ärendelistan för den här träffen blev jag intresserad av hur tävlingsreglerna för barn skiljer sig åt mellan olika länder. Det är också intressant att höra vad vi har gemensamt med Portugal, säger Romell. 

En kort ärendelista är en fördel 

Mötet i Helsingfors är planerat som ett kompakt paket. Under torsdagskvällen får projektpartnerna presentera sin verksamhet. Nästa morgon diskuterar man hur man kan göra deltagande i tävlingar till en rolig och uppmuntrande upplevelse för barn. 
Enligt Kemppainen är mötets primära syfte att lära känna nya samarbetspartner. 
– Det var faktiskt lite spännande, eftersom vi inte alls kände varandra. 
Efter mötet i Helsingfors tänker partnerna fördjupa sitt samarbete genom träffar i Portugal och Danmark. Även dessa träffar ska finansieras med bidraget på 60 000 euro från Erasmus+ Sport. 
Hansen tycker att mötet i Helsingfors lägger en värdefull grund för samarbetet. Före mötet förundrade han sig över den korta ärendelistan. Under mötet insåg han dock att ett sparsmakat officiellt program i själva verket kan främja nätverkande. 
– Vid tidigare motsvarande evenemang har jag upplevt att det var för mycket program. Nu hade vi exempelvis under kvällen mycket tid att prata om sådant som intresserade. En intressant diskussion ledde hela tiden till en ny, berättar Hansen. 

Pengar till översättning av material 

På fredagseftermiddagen har Hansen och Johansen en stund över för att reflektera över det nyligen avslutade mötet innan de flyger tillbaka till Köpenhamn.  
– Jag förväntade mig att vi skulle fokusera på föreningarna, men vi diskuterade också på grenförbundsnivå. Jag fick alltså faktiskt mer än vad jag hade förväntat mig, säger Hansen glatt.

Johansen berättar för sin del att han blev väldigt intresserad av en utbildningsguide för unga tränare som en finländsk förening presenterade. Han berättar att det inte ännu finns något motsvarande i Danmark.  

Det är möjligt att använda pengar från budgeten för Erasmus+ Sport-projektet även till översättning. Johansen hoppas att han snart får ta del av översatta versioner av de material på finska som presenterades under mötet.
 

Martin Brueckner Johansen, Mikkel Hansen och Mikael Romell ler mot kameran.
Martin Brueckner Johansen (till vänster) och Mikkel Hansen från Danmark samt Mikael Romell från Sverige berömmer de möjligheter som Erasmus+ Sport ger.


Även värden Kemppainen är mycket nöjd med det internationella mötet. Redan under projektets första möte föddes också en preliminär idé till ett nytt Erasmus+ Sport-projekt. 
– Det gick över förväntan. Stämningen var fantastisk. Här väcktes redan tanken om att man kanske kunde utarbeta handledning för tävlingsverksamhet för barn, som man skulle kunna söka ett nytt projekt för. Det kom som en överraskning för mig. 

Utöver det här projektet som Finlands Friidrottsförbund samordnar är förbundet för närvarande också med som partner i två andra Erasmus+ Sport-projekt. I ett projekt som samordnas av Polens friidrottsförbund strävar man efter att öka barns och vuxnas fysiska aktivitet. I ett annat projekt, som leds från Frankrike, utvecklar man frivilligverksamheten inom idrotten.

Efter mötet i Helsingfors ser Kemppainen det som sannolikt att Finlands Friidrottsförbund kommer att samordna ett nytt projekt inom en nära framtid. 

 

Text: Alberto Politi