Nyheter

Nordplus-programmet har evaluerats 2021

Program Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Vuxenutbildning Erasmus+ Nordic Master Nordplus Vuxenutbildning Nordplus Horisontal Nordplus Junior Nordplus Högre utbildning Nordplus Nordens språk Nordplus-program
Nordiska ministerrådet beställde en evaluering av Nordplus-programmet när den nuvarande programperioden (2018-2022) närmar sig sitt slut. Evalueringen är nu publicerad.
Nordplus evaluation 2021

I evalueringen utvärderas hur Nordplus-programmet tar hänsyn till målgruppernas olika behov i Norden och Baltikum, sporrar med programmets fokusområden (Nordplus highlights), förstärker nätverksbildande och innovationer inom utbildning samt digitala kunskaper och kunskaper om de nordiska språken. Den granskar också vilka inverkningar det kan ha på Nordplus-programmets framtid när motsvarande program (speciellt Erasmus+ och Nordic Master) förändras och möjliga budgetnedskärningar utförs.

Graden av tilfredsställelse var hög bland Nordplus-ansökare och projektkoordinatorer och resultaten från programmet var positiva men det fanns utrymme för förbättringar. Av rapporten framgår det olika perspektiv och möjliga strategier som borde tas hänsyn till när man planerar programmets framtid, till exempel genom att betona Nordplus-programmets unika aspekter eller förhållandet till Nordiska ministerrådets Vision 2030.