Nyheter

Norge tar över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2022

Program Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Vuxenutbildning Nordplus Vuxenutbildning Nordplus Horisontal Nordplus Junior Nordplus Högre utbildning Nordplus Nordens språk Nordplus-program
Norge tar över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2022. Norges statsminister Jonas Gahr Støre säger att Norge kommer att göra sitt för att Norden ska nå sitt mål att bli världens mest hållbara och integrerade region till 2030.
Nordiska flaggor

Ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet roterar mellan de fem nordiska länderna. I år är det Finland som har ordförandeskapet. Den 1 januari 2022 tas stafettpinnen över av Norge, som i sitt ordförandeskapsprogram bygger vidare på de tre strategiska fokusområdena i Vision 2030.