Nyheter

Ny nätbaserad utbildning ger verktyg för att bemöta könsbaserat våld

Aktuellt Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Lärare och pedagogisk personal
Barn och unga blir utsatta för olika former av könsbaserat våld. En ny nätbaserad utbildning som riktar sig till yrkesverksamma inom småbarnspedagogiken och utbildningssektorn ska göra det lättare att känna igen, förebygga och ingripa i våld.
Flickan sitter på trappan, folk går förbi

Hur ska man bemöta en ung person som utsätts för diskriminering på grund av könsuttryck? Hur ingriper man i en situation där kränkande bilder på en elev sprids i till exempel sociala medier? Och hur ska man ta upp sexuellt våld som den unga har blivit utsatt för?

Alla har inte kunskap om könsbaserat våld som fenomen. Det är centralt att de som arbetar i skolorna och läroanstalterna känner till därtill hörande frågor för att de ska kunna känna igen våld och följderna av våld. Nu finns en ny digital utbildning som ska ge verktyg för det här.

– Principen om icke-diskriminering som hör ihop med motarbetandet av könsbaserat våld är en central del av skolornas arbete för att främja jämställdhet och likabehandling, skolornas egna planer för att skydda eleverna och de studerande mot våld, mobbning och trakasserier samt skolornas dagliga verksamhetskultur, säger Utbildningsstyrelsens generaldirektör Minna Kelhä.

Ny digital utbildning ger verktyg för att förebygga våld

Den nätbaserade utbildningen ”Sukupuolistuneen väkivallan kohtaaminen kouluissa” (på svenska ungefär ”Hur man bemöter könsbaserat våld i skolan”) är ett digitalt utbildningspaket som grundar sig på forskning. Utbildningen riktar sig till dem som arbetar eller studerar inom småbarnspedagogiken och utbildningssektorn eller social- och hälsovårdssektorn. Utbildningens målgrupp är i synnerhet de yrkesverksamma i grundskolans högre årskurser och inom utbildning på andra stadiet. Under utbildningen granskas fenomenet könsbaserat våld ur olika parters perspektiv: den utsatta, den skyldiga och åskådaren.

Utbildningen ger verktyg för att förebygga, känna igen och ingripa i våld. Utöver information om könsbaserat våld får deltagarna information om könsstereotypier och våldets dynamik samt lagstiftning som anknyter till ämnet. Utbildningen hjälper deltagarna att främja en respektfull kommunikation och bemöta barnen och de unga på ett genusmedvetet sätt. Utbildningen kan avläggas på egen hand eller under handledning, ensam eller i grupp. I slutet av utbildningen är det också möjligt att avlägga en tentamen. Utbildningen öppnas den 11 november och kommer senare även att finnas på svenska och engelska.

Utbildningen har ordnats som en del av projektet ERASE GV, som koordineras av Tammerfors universitet. Inom projektet har man forskat i könsbaserat våld och etiskt hållbar verksamhet i skolorna och inom småbarnspedagogiken i Finland, Kroatien och Spanien.

Seminarium uppmärksammar den nya digitala utbildningen

Den 11 november ordnas ett seminarium för att uppmärksamma att den nätbaserade utbildningen har öppnats. Det utlovas diskussion och intressanta inlägg av bland andra undervisningsminister Li Andersson och Utbildningsstyrelsens generaldirektör Minna Kelhä. På programmet står också kortfilmen Pysäkki och en paneldiskussion. Det avgiftsfria seminariet ordnas som ett hybridevenemang och är öppet för alla som är intresserade av temat. Seminariet hålls på finska. Anmäl dig senast den 8 november.