Meddelanden

Över 23 000 sökande i vårens första gemensamma ansökan till högskolor

Aktuellt Högskoleutbildning Antagning av studerande
I vårens första gemensamma ansökan till högskolor deltog ett rekordantal sökande: antalet sökande var omkring 3000 flera än i motsvarande ansökan i fjol. Antalet nybörjarplatser var också högre. I ansökan ingick utbildningar på främmande språk, Konstuniversitetets utbildningar samt utbildning inom teaterarbete vid Tammerfors universitet.
Kaksi naisopiskelijaa mobiililaitteen kanssa

Vårens första gemensamma ansökan till högskolor 2021 avslutades onsdagen 20.1. Under ansökningstiden erbjöds sammanlagt ca 5600 nybörjarplatser inom ca 270 utbildningar. Det utgör ett högre antal än i fjol, då det fanns ca 4700 nybörjarplatser inom ca 260 utbildningar. Två tredjedelar av nybörjarplatserna är inom yrkeshögskoleutbildning och resten inom universitetsutbildning.

Antalet sökande var allt som allt ca 23 400, varav 4000 sökte till Konstuniversitetet och utbildningen inom teaterarbete vid Tammerfors universitet. Av de sökande kom ca 14 500 från något annat land än Finland. Största delen av dem, ca 12 500, kom från länder utanför EU/EES-området.

Stora branschvisa skillnader i konkurrensen om nybörjarplatserna

Flest antal sökande fanns inom handel, administration och juridik, databehandling och kommunikation samt konst och kultur.

Konkurrensen om nybörjarplatserna vid högskolorna är hårdast inom konst och kultur (13,7 sökande per nybörjarplats), inom de samhällsvetenskapliga områdena (8 sökande per nybörjarplats) och inom hälsovård och välfärd (6,6 sökande per nybörjarplats).
I förhållande till antalet nybörjarplatser var det få som sökte sig till det humanistiska området (3,4) och till de naturvetenskapliga områdena (3,3).

Resultaten publiceras senast i början av juni

Härnäst kontrollerar högskolorna ansökningarna och ordnar urvalsprov. Sökande kan få antagningsresultat från och med övergången mellan januari och februari. Alla antagningsresultat publiceras senast 4.6.

Den sökande kan följa med situationen i tjänsten Min Studieinfo. De som fått en studieplats får automatiskt information om antagningen per e-post.

Högskolornas andra gemensamma ansökan inleds i slutet av mars

Den andra gemensamma ansökan ordnas 17.3 – 31.3.2021. I den kan man söka till svensk- och finskspråkiga yrkeshögskole- och universitetsutbildningar.

Ytterligare information

  • Planerare Risto Hanhinen, risto.hanhinen[at]oph.fi, tfn 029 533 1615
  • Specialsakkunnig Merja Väistö, merja.vaisto[at]oph.fi,  tfn 029 533 1386
  • Mer statistik finns i utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen (innehållet är på finska, välj som filter  ”Koulutuksen alkamisvuosi” à ”2021” och ”Yhteishaun hakuaika” à  ”Haku 1 / Hakuaika 1”).