Nyheter

Poddar gör yrkesutbildningens röst hörd

Utbildning och examina Utveckling av utbildningen Läromedel
Podcaster har blivit populära världen över och under de senaste åren har de också fått fotfäste i Finland. En podcast är en digital ljudinspelning som lyssnarna kan ladda ner på sin mobil eller dator eller lyssna på direkt på nätet vid den tidpunkt som passar en själv bäst. Idag görs poddsändningar om många olika teman, och nu också om yrkesutbildningen. Projektet genomfördes inom ramen för Utbildningsstyrelsens nationella projekthelhet där man har understött åtgärder för att främja kommunikationen och dragningskraften inom yrkesutbildningen.
kuvietuskuva työpöytä

Åren 2020-2021 ordnade AMKE och Koulutuskeskus Salpaus en serie workshoppar kring temat podcaster. Workshopparna var öppna för alla anordnare av yrkesutbildning. Målet var att ge dem som arbetar med kommunikationen vid läroanstalterna färdigheter att planera och förverkliga egna poddar och på det sättet främja en positiv bild av yrkesutbildningen.

Workshopparna finansierades som en del av Utbildningsstyrelsens projekt för att stödja åtgärder som främjar kommunikationen och dragningskraften inom yrkesutbildningen. Som utbildare fungerade grundarna till den kreativa byrån Jaksomedia, Olli Sulopuisto och Veera Luoma-aho samt producent Emil Johansson.

Nöjda deltagare

Det exceptionella året inverkade också på genomförandet av projektet. De ursprungliga workshopparna fick flyttas framåt, och sedan behövdes de slutligen delvis ordnas på distans. Målen kunde ändå uppnås rätt så väl, då sju organisationer började producera egna podcaster med hjälp av projektet. 

”Workshopparna var praktiskt förankrade och informationen man fick kunde direkt anpassas inom den egna organisationen. Workshopparna inspirerade och uppmuntrade deltagarna att utveckla sina egna kommunikationsfärdigheter samt att bilda nätverk och skapa nya saker tillsammans", berättar AMKE:s informatör Hanna-Mari Bennick.

Utmärkta podcaster som resultat

I AMKE:s podcast "Ammattikoulutuksen totuuskomissiossa” behandlas aktuella utbildningspolitiska teman. Podcasten leds av AMKE:s verkställande direktör Veli-Matti Lamppu och till varje avsnitt bjuder man in gäster för att diskutera olika ämnen.

Utbildningscentret Salpaus gjorde fem poddsändningar om arbetsliv i samarbete med studerande och Salpaus sakkunniga. Podcasten hade två programledare och gästades av olika påverkare inom arbetslivet i regionen.

”Arbetslivspoddarna togs väl emot och vi kommer även att göra fler av dem i framtiden. Därtill planerar vi också nya teman, berättar Salpaus marknadsförings- och kommunikationschef Jonna Uski.

Utöver AMKE:s och Salpaus podcaster har man efter workshopparna också börjat producera poddar vid Ammattiopisto Live, Ammattiopisto Luovi, Turun Aikuiskoulutuskeskus, WinNova och Varia.

Lärdomar för alla

Erfarenheterna och materialen från projekten har sammanställts så att de finns tillgängliga för hela yrkesutbildningsfältet och från workshopparna har även man publicerat videoinspelningar och diaserier. Vid utbildningscentret Salpaus sammanställdes också en handbok i hur man börja göra sin egen podcast. Det är lätt att komma igång och man lär sig under vägen!