Nyheter

Resultat av Nordplus ansökningsomgången 2021

Program Vuxenutbildning Yrkesutbildning Förskoleundervisning Högskoleutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Småbarnspedagogik Nordplus Junior Nordplus-program
Den på vintern rådande koronaepidemin i Norden och Baltikum gör sig märkbar i resultaten av Nordplus ansökningsomgången 2021. Ansökningsfristen var 1.2.2021. Antalet ansökningar sjönk klart jämfört med tidigare år, från 500 år 2020 till 331. Av 331 ansökningar godkändes 256, alltså 77% (2020: 72%). Ansökningsmängderna sjönk mest i Nordplus Junior och Nordplus Högre utbildning, i vilka mobilitetsprojekten är centrala.
Lapsia koulupihalla

Totalt deltar 1 906 organisationer från Norden och Baltikum i Nordplus utbildningssamarbetet år 2021. Nordiska ministerrådet stöder samarbetet med ca 8,5 miljoner euro. En del av Nordplus-stödet kommer att användas senare.

Korta sammandrag över alla godkända projekt hittas med olika sökkriterier i projektdatabasen på sidan nordplusonline.org. Bland de godkända Nordplus Junior-projekten finns 21 finska läroanstalter (2020: 38). I programmet Nordplus Vuxen deltar 18 finska organisationer (2020: 20 respektive). I programmet Nordplus Nordens Språk finns 7 (2020:11) finska organisationer med. I Horisontal-programmet steg antalet finska organisationer från 28 till 34!  I Nordplus Högre utbildning deltar 266 organisationer från Finland (2020: 436).