Nyheter

Romernas internationella dag 8.4 är en nationell flaggdag i Finland

Aktuellt Modersmål och litteratur
Romernas internationella dag har firats sedan år 1990. Helsingfors universitets almanacksbyrå införde romernas nationaldag i almanackan från och med år 2014, då romernas internationella dag också blev en nationell flaggdag i Finland.
Liput salossa virastotalon edessä

Romernas nationaldag har sitt ursprung i den första romska världskongressen som Internationella Romska Unionen (IRU) höll i London den 7–12 april år 1971. Vid kongressen fastslogs bland annat symbolerna som förenar romerna globalt, till exempel en blågrön flagga med ett rött kärrhjul i mitten. Vid den fjärde världskongressen i Polen 1990 kom man överens om att börja fira romernas internationella dag som minne av den första världskongressen.

Arbetet med ett program för att revitalisera det romska språket inleddes 2021

Romerna i Finland talar finländsk romani, en dialekt som kallas kalo, och som hör till den indoariska språkgrenen inom den indoiranska språkgruppen. I dag har romerna i Finland oftast finska som modersmål och romani anses vara ett hotat språk. För många romer känns det egna språket ändå nära och viktigt även om man inte skulle kunna det så bra. Det har gått för romanin som för många andra hotade språk: endast den äldre generationen kan språket väl.

I programmet för romsk politik i Finland anges revitaliseringen av det romska språket som en åtgärd som har högsta prioritet. Utbildningsstyrelsen har fått i uppdrag att göra upp ett program för att vitalisera det romska språket och för arbetet tillsattes en sakkunniggrupp sommaren 2020. Gruppens ordförande är forskaren i romani, undervisningsrådet Henry Hedman från Helsingfors universitet, vice ordförande är sakkunnig Miriam Schwartz från Utbildningsstyrelsen och gruppens sekreterare är undervisningsrådet Susanna Rajala från Utbildningsstyrelsen. Till gruppen hör sakkunniga både i språkrevitalisering och i romani. 

Arbetet med att utarbeta ett program för att revitalisera det romska språket inleddes år 2021. Programmet kommer att innehålla åtgärdsförslag som berör undervisning i romani, hur man kan stärka det romska språket och dess användningsområden samt förslag som gäller forskning, språkvård och skriftspråk. Målet är också att med programmet kunna öka kulturutbudet och medieinnehållet på romska för olika målgrupper. Med programmets åtgärder strävar man efter att stärka romernas rätt att värna om och utveckla det romska språket. 
Trevlig romernas nationaldag!

Ytterligare information

Sakkunnig Miriam Schwartz, miriam.schwartz[at]oph.fi, tfn +358 295 331 780