Nyheter

Statsandelsfinansieringen för gymnasieutbildningen och uppgifter som överförs till informationsresursen Koski

Tjänster Statsandelar

Vi har uppdaterat anvisningen som riktar sig till anordnare av gymnasieutbildning och läroanstalter och som gäller uppgifter som överförs till informationsresursen KOSKI och beräkningen och fastställandet av statsandelsfinansieringen.

I anvisningen finns ny information om användningen av koder för särskilda utbildningsuppgifter i studierätternas tilläggsinformation i KOSKI. Endast sådana studerande som har koder som motsvarar nuvarande anordnartillstånd för gymnasieutbildning beräknas som grund för tilläggsfinansieringen för särskilda utbildningsuppgifter.