Nyheter

Studentutbyte gör Europa tillgängligt också för personer med familj

Erfarenheter Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen
Miikka Kurunlahti och Vappu Väisänen lärde sig under sina Erasmus+-utbytesperioder att familjelivet fungerar lika bra utomlands som hemma.
Barn som leker

När Miikka Kurunlahti och hans familj anlände till den lilla staden Norden i norra Tyskland i februari 2015, var han lite nervös över om huset som hyrts via Airbnb verkligen existerade. Morgonnatten hade börjat med en tåg- och flygresa från Uleåborg och nu var det redan kväll.

Som tur var hittade man huset, fick nycklarna och kunde göra sig hemmastadda. Bostaden var det enda som Miikka hade oroat sig för. Annars upplever han att han fick tillräckligt med stöd vid valet av studieplats och arrangemangen för utbytesperioden på fyra månader. Vid den egna läroanstalten fick han råd från enheten för mobilitetstjänster och studerande som tidigare studerat vid samma högskola delade med sig av sina värdefulla erfarenheter.

Under de första veckorna bekantade familjen sig med hemstaden, hittade matbutiker och lekplatser. Sedan inledde Miikka sina studier vid en teknisk läroanstalt i den närliggande staden Emden. Miikka valde tyska, engelska och projektadministration till sitt program, eftersom han ville stärka sina språkkunskaper.

Studier i en internationell grupp

Vappu Väisänen utexaminerades 2020 som klasslärare på den konst- och färdighetsbetonade linjen vid Uleåborgs universitet och minns gärna sin utbytesperiod vid Pädagogische Hochschule i Wien våren 2016.

– Det var en upplevelse som öppnade ögonen. Jag kunde jämföra utbildningssystemen i de europeiska länderna och se hur man förhåller sig till lärare i olika kulturer, berättar Vappu.

Vappu valde Wien som studieplats, eftersom det där gick att avlägga studier som var lämpliga för hennes examen. Storstadens kulturutbud lockade också. När Vappus mamma var beredd att komma med och ta hand om Vappus tvååriga son, var beslutet klart.

Både Miikka och Vappu avlade sina kurser i en internationell grupp, som huvudsakligen bestod av utbytesstuderande. Vappu fick också delta i undervisningspraktik i en lokal skola, där hon undervisade barn i lågstadieåldern i engelska på engelska.

Miikka upplevde att kurserna var nyttiga, men Vappu är mer kritisk i fråga om undervisningsnivån.

– Nivån på kurserna varierade. Vissa lärare verkade inte ha tänkt på det pedagogiska perspektivet. Å andra sidan koncentrerade sig en del av lärarna på att främja kulturkännedom mellan olika europeiska länder, vilket var fint.

Vappu blev också förvånad över att det inte var möjligt att avlägga de kurser som man kommit överens om på förhand, utan hon erbjöds en helhet riktad till utbytesstuderande som inte skräddarsyddes.

Språkkunskaper och nya perspektiv på det egna området   

Nu fem år efter studierna i Tyskland anser Miikka att språkkunskaperna är det viktigaste han lärde sig under utbytesperioden. I synnerhet kunskaperna i engelska har varit till stor nytta i arbetslivet.

– Jag ville resa just därför att språken var besvärliga för mig och jag ville sätta mig i en situation där jag måste prata. I Emden insåg jag att inte talar de andra heller perfekt och att det viktigaste är att få sitt budskap att nå fram.

Vappu konstaterar att det viktigaste för henne så här i efterhand var att hon fick ett perspektiv på sitt eget område.  

– Jag är tacksam för att det här i Finland finns ett utbildningssystem där alla har samma möjligheter. Universitetsutbildningen är effektiv hos oss och på kurserna lär man sig centrala saker.

Praktiken öppnade ett fönster till praxis i den lokala skolvärlden. Att planera lektioner med en människa från en annan kultur vidgade vyerna, eftersom det tvingade oss att diskutera och kompromissa.

Enligt Miikka och Vappu ökade självförtroendet av erfarenheterna och internationalisering började kännas naturligt. Det var också en fin upplevelse att få vänner från olika länder.

Livet med barnfamilj utomlands

De som utarbetat programmet Erasmus+ har velat öka jämlikheten bland studerande i olika livssituationer och säkerställa att även studerande med familj kan skaffa sig internationell erfarenhet.

En studerande med familj som åker på utbyte kan förutom Erasmus+-stipendium får tilläggsstöd om studeranden har minderåriga barn. Stöd kan också beviljas om barnet eller barnen stannar i hemlandet. Tilläggsstipendium ansöks vid den egna högskolan i samband med utbytesansökan.

Familjestödet var viktigt för både Vappu och Miikka, utan ordentligt ekonomiskt stöd skulle drömmen om att åka på studentutbyte aldrig gått att förverkliga. 

Båda uppmuntrar familjer att åka på utbyte i Europa och försäkrar att det har varit en upplevelse för hela familjen.

– Det är inte svårare eller dyrare än i Finland, sammanfattar Vappu.

– Livet för en barnfamilj är ganska likadant i Finland och Tyskland, säger Miikka. Dagarna delas upp i butiksbesök, matlagning och att ta hand om barnen, men miljön är annorlunda och nya upplevelser blir automatiskt en del av vardagen.

Miikka åkte tillsammans med sin fru och sina ett och tre år gamla barn. Barnen vill fortfarande titta på bilder och minnas tiden i Tyskland.

– Det här var en upplevelse som vi alltid kommer att minnas.

Miikka uppmanar familjer som åker på utbyte att reservera tid i utbytesperiodens början och slut för att vardagslunken ska komma igång innan studierna börjar. När kurserna var slut reste Miikka och familjen runt i Tyskland och grannländerna och rekommenderar bilresor även för andra som reser med små barn.

Vappus mamma tog hand om Vappus son på dagarna och ibland gjorde de också små resor. Då kunde Vappu delta i kvällsaktiviteterna för utbytesstuderande. Mormor var glad och njöt av tiden i Wien.

– Att bo utomlands ger också barnet många nya upplevelser. Min son blev också öppnare, även om han inte ens var på dagis. När han besökte lekparken med sin mormor kunde han börja leka med ett främmande barn, trots att det enda gemensamma ordet var bil. 

  • Projekttyp: Erasmus+ för högre utbildning, studentutbyte
  • Koordinatorer: Uleåborgs yrkeshögskola och Hochschule Emden/Leer samt Uleåborgs universitet och Wiens Pädagogische Hochschule
  • Projekttid: Vårterminen 2015 och vårterminen 2016
  • Partnerländer: Finland, Tyskland och Österrike
  • Finansiering: En studerande med familj som åker på utbyte kan förutom Erasmus+-stipendium får tilläggsstöd om studeranden har minderåriga barn. Stöd kan också beviljas om barnet eller barnen stannar i hemlandet.

Skribent: Päivi Kärnä