Meddelanden

Studieplats för 9 388 i höstens gemensamma ansökan till högskolor

Aktuellt Högskoleutbildning Lärare och pedagogisk personal Antagning av studerande
I höstens gemensamma ansökan till högskolor deltog 34 323 sökande varav 9 388 fick studieplats, dvs. 27 %. 9 133 sökande kom in vid yrkeshögskolorna och 255 vid universiteten.
Kaksi miestä selailee kirjoja kirjaston hyllyjen välissä

Antagningsresultaten i höstens gemensamma ansökan till högskolor har publicerats. I höstens gemensamma ansökan kunde man huvudsakligen söka till finskspråkiga högskoleutbildningar.

I höstens gemensamma ansökan ingick huvudsakligen yrkeshögskoleutbildningar. I ansökan ingick 20 yrkeshögskolor och fem universitet. Av ansökningsmålen var 278 till yrkeshögskolor och 32 till universitet.

I höstens gemensamma ansökan antogs största delen på basis av urvalsprov 

Antagning på basis av betyg gäller utbildningar som erbjuds dem som avlagt examen på andra stadiet. I höstens gemensamma ansökan sökte 29 639 till sådana utbildningar och av dem godkändes 7 809 som studerande. Av de godkända fick 41 % en studieplats på basis av betyg och 55 % på basis av urvalsprov. Resten av platserna fylldes genom andra antagningssätt, till exempel på basis av öppna högskolestudier.

Av dem som godkändes till yrkeshögskolor antogs 42 % på basis av betyg och 56 % på basis av urvalsprov. Vid universiteten antogs endast 19 % på basis av betyg till utbildningar som erbjuds dem som avlagt examen på andra stadiet. Detta beror bland annat på den stora andelen av antagningar på basis av öppna högskolestudier.

17 % (1 579) av dem som fick studieplats i höstens gemensamma ansökan godkändes till universitetens magisterutbildningar eller till yrkeshögskolornas högre yrkeshögskoleexamina. Antalet sökande till dessa utbildningar var 5 140.

I höstens gemensamma ansökan var det 3 800 mindre sökande än ifjol.

Över hälften kommer in till sitt första ansökningsönskemål

Av de godkända kom 68 % in till sitt första ansökningsönskemål. Andelen sökande som godkändes till yrkeshögskolor var 27 % och till universiteten 20 %. I genomsnitt lade sökande till 2,9 ansökningsmål på ansökningsblanketten. I högskolornas gemensamma ansökan går det att söka till sammanlagt sex utbildningar. 

Största delen förstagångssökande

Av högskolornas nybörjarplatser reserverades i höstens gemensamma ansökan omkring 55 % för förstagångssökande. Av det totala antalet sökande var andelen förstagångssökande nu 76 % och av de godkända 75 %. Ifjol var motsvarande andel 79 % av de sökande och 76 % av de godkända.

Vid yrkeshögskolorna var andelen förstagångssökande 76 % av de godkända och vid universiteten 35 %.

Antagning från reservplats möjlig fram till mitten av december

Sökande får denna vecka sina antagningsresultat. Studieplatsen bör tas emot senast på fredagen den 3 december kl. 15. Det är möjligt att antas från reservplats fram till den 14 december.

Högskolorna kan i november-december ordna tilläggsansökningar till studieplatser som inte fyllts i den gemensamma ansökan. Utbildningarna finns i Studieinfo och på högskolornas webbplatser efter att högskolorna fattat beslut om att ordna tilläggsansökan.

Vårens första gemensamma ansökan ordnas 5–19.1.2022 och vårens andra gemensamma ansökan ordnas 16–30.3.2022. I den första gemensamma ansökan kan man söka till engelskspråkiga utbildningar och till utbildningar vid Konstuniversitetet. I den andra gemensamma ansökan kan man söka till finsk- och svenskspråkiga utbildningar. Ansökan till utbildningarna görs via Studieinfo.

Mer information (e-postadresserna har formen fornamn.efternamn [at] oph.fi):