Nyheter

THL:s anvisning som gäller ventilation berör också lokalerna som används för småbarnspedagogik, undervisning och utbildning

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Coronaviruset
Institutet för hälsa och välfärd har den 26 mars 2021 publicerat en anvisning som gäller ventilation och som riktar sig till den tekniska personalen som ansvarar för underhållet av lokalerna.
Barns sparkbilar på daghemmets parkeringsplats.

Frågor som berör ventilation ska tas i beaktande i lokalerna som används inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, högskoleutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning samt övrig utbildning.

I småbarnspedagogikens och läroanstalternas lokaler bör ventilationssystemet vara påkopplat två timmar före och efter att lokalerna har använts. Man bör även ta hänsyn till städningen och om lokalerna eventuellt används kvällstid.

Om ventilationssystemet inte går att reglera så att det är tillräckligt effektivt, kan det vara skäl att vädra genom att öppna fönstren (gärna korsdrag), till exempel minst 15 minuter efter varje lektion samt så ofta som möjligt under lektionerna om vädret tillåter det.

Informationen i denna nyhet finns också bland våra vanliga frågor.