Nyheter

Uleåborg är Europas kulturhuvudstad 2026

Program Kulturväsendet Kreativa Europa Internationalisering
Uleåborg har utsetts till Finlands nästa europeiska kulturhuvudstad. Den 2 juni 2021 offentliggjorde den europeiska juryn som bedömt de sökande städerna sin rekommendation till mottagare av titeln Europas kulturhuvudstad 2026.

Temat för Uleåborgs år som kulturhuvudstad är en kulturell klimatförändring. Året genomförs tillsammans med Uleåborg av 32 kommuner i norra Finland.
Hymyilevä pariskunta ottaa kaulakkain selfietä puhelimella Oulun keskustassa Toripolliisi-patsaan edessä.

Tammerfors och Nyslott konkurrerade med Uleåborg om titeln Europas kulturhuvudstad 2026.

Ansökningsprocessen för Finlands kulturhuvudstad inleddes redan 2019. Den långa processen kulminerade i besök i de kandiderande städerna. En europeisk jury bestående av oberoende experter besökte var och en av de kandiderande städerna 26–28.5 och lyssnade till städernas presentationer vid ett sammanträde där valet avgjordes i Helsingfors 31.5–1.6.

Europas kulturhuvudstäder har utsetts sedan 1985 och initiativet har utvecklats till ett av Europas mest ambitiösa kulturprojekt och ett av EU:s mest uppskattade funktioner. Initiativet finansieras från EU:s program Kreativa Europa.

Målen för kulturhuvudstadsinitiativet i dessa tider mer relevanta än någonsin. Evenemanget som pågår i ett år erbjuder en möjlighet att lära sig mer om kulturerna i Europa, finna gemensamma drag, gemensam historia och värderingar, skapa en känsla av att tillhöra samma europeiska gemenskap, utveckla europeiska förbindelser och partnerskap inom kulturen och betona kulturens roll i städernas utveckling.

Unionen har nyligen inlett en omfattande offentlig debatt om sin framtid, och det är därför viktigt att de städer som bär titeln också visar att kulturen är en väsentlig del av återhämtningen av världsdelen som helhet.

EU-kommissionens kulturansvariga kommissionär Mariya Gabriel gratulerade Uleåborg, stadens myndigheter, kulturaktörer och invånare för att ha vunnit i Finland tävlingen Europas kulturhuvudstad 2026.

- Det här är tredje gången som en finländsk stad får titeln. År 2000 bars titeln av Helsingfors och 2011 av Åbo. Rollen som Europas kulturhuvudstad roll är ett utmärkt tillfälle för staden och regionen att stärka målen inom kultursektorn och bringa kulturen nära samhället. Ytterligare ger den en möjlighet att utforska Europas kulturella mångfald. Jag är övertygad om att Uleåborg kommer att utnyttja denna möjlighet på bästa möjliga sätt och får långvarig kulturell, ekonomisk och social nytta av titeln. Unionen har nyligen inlett en omfattande offentlig debatt om sin framtid, och det är därför viktigt att de städer som bär titeln också visar att kulturen är en väsentlig del av återhämtningen av världsdelen som helhet. Det är budskapet i initiativet Nya europeiska Bauhaus, som lanserades av Europeiska kommissionen ifjol.

Den andra kulturhuvudstaden i Europa 2026 kommer att väljas från Slovakien, där det är likaså tre städer som tävlar om titeln: Nitra, Trenčín och Žilina. I Slovakien kommer beslutet om vilken stad som ska väljas att fattas i december 2021.