Nyheter

Undantagsbestämmelserna som gäller coronaepidemin fortsätter i grundläggande utbildning och yrkesutbildning

Aktuellt Grundläggande utbildning Yrkesutbildning Coronaviruset
En ändring av lagen om grundläggande utbildning gör det möjligt att övergå till exceptionella undervisningsarrangemang, om coronaepidemin kräver det. Genom propositionen tryggas att undervisningen kan ordnas på ett säkert sätt under läsåret 2021–2022.
Oppilas viittaa.

Under läsåret 2021–2022 ordnas den grundläggande utbildningen i regel som närundervisning. Om undervisningen på grund av ett beslut med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) inte kan ordnas på ett tryggt sätt som närundervisning i skolan eller på någon annan plats där undervisning ordnas, kan man i undervisningen genom beslut av utbildningsanordnaren övergå till exceptionella undervisningsarrangemang.  Bedömningen av huruvida närundervisningen är trygg ska göras tillsammans med den regionala myndighet som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar.

Den temporära ändringen av lagen om yrkesutbildning förlängs i fråga om flexiblare yrkesprov. Om yrkesprovet för att påvisa den yrkesskicklighet och det kunnande som examensdelarna förutsätter inte kan genomföras i en genuin arbetssituation eller arbetsprocess av orsaker som beror på coronaepidemin, kan kunnandet visas genom att utföra andra praktiska uppgifter som så väl som möjligt motsvarar en genuin arbetssituation eller arbetsprocess. Dessutom kan det kunnande som visas i yrkesprovet mer flexibelt kompletteras genom andra bedömningar av kunnandet.