Nyheter

Under projektdagen för utveckling av yrkesutbildningen riktades blickarna framåt

Utbildning och examina Utveckling av utbildningen Läromedel
Under projektdagen för utveckling av yrkesutbildningen 30.9.2021 diskuterades hur man kan förutse framtiden med hjälp av projekt. Den nationella projektdagen som ordnades tillsammans med utbildnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen, samlar aktörer inom utvecklingen av yrkesutbildningen två gånger om året.
Nainen heittelee iloisesti paperia.

Generaldirektör Minna Kelhä från Utbildningsstyrelsen öppnade projektdagen. Kelhä lyfte i sitt öppningsanförande fram vilken betydelse utvecklingsarbete har för att genomföra en jämlik undervisning och utbildning. Målet med projektarbetet är att åstadkomma förändringar i strukturen och verksamheten.

Överdirektör Petri Lempinen från undervisnings- och kulturministeriet talade i sitt anförande om aktuella frågor inom yrkesutbildningen. I arbetslivets verksamhetsmiljö betonas särskilt behovet av ett kunnande som ständigt är i förändring samt bristen på kunnig arbetskraft. Man behöver aktivt reagera på dessa genom att stödja och utveckla yrkesutbildningen.

Jukka Vepsäläinen från enheten för informationstjänster vid Utbildningsstyrelsen talade om vikten av att förutse framtiden. Med strategisk prognostisering svarar man framför allt på framtida utmaningar och förändringar. Nätverkskoordinator Maria Käkelä från Kultur- och idrottsförbund för yrkesutbildningen i Finland, Saku ry, fortsatte kring samma tema i sitt inlägg och gav konkreta råd för hur nya verksamhetsstrategier etableras som en del av organisationernas verksamhet. Under den senare delen av projektdagen ledde forskningschef Jari Kaivo- Oja från Turun yliopisto publiken mot framtida utmaningar och prognostiseringsmetoder.

Projektdagen för yrkesutbildningen samlade ett stort antal deltagare från hela Finland. Mer än 200 deltagare följde via Teams mötesplattform med de intressanta anförandena. På evenemangets Howspace -plattform fick deltagarna även möjlighet att presentera sin egen utvecklingsverksamhet med korta projektpresentationer. Nästa projektdag ordnas 26.4.2022. Välkommen med!

Mer information:

Sari Stalder: sari. stalder [at] oph.fi

Minna Vasenius: minna.vasenius [at] oph.fi

Suvi Kilpijärvi:  suvi.kilpijarvi [at] oph.fi