Nyheter

Ungdomarna deltar i att kommunicera om yrkesutbildning

Utbildning och examina Utveckling av utbildningen Läromedel
Det kan vara svårt att nå unga människor med traditionella kommunikationsmedel. Favoritkanaler på sociala medier byts och intressena förändras. Därför är det en utmaning för de flesta personer som arbetar med kommunikation och marknadsföring inom yrkesutbildning att nå ungdomarna. Målen inom projekten för kommunikations- och dragningskraft inom yrkesutbildningen som Utbildningsstyrelsen finansierar, har att bland annat varit öka ungdomarnas kännedom om yrkesutbildningen och imagen av den.
Metsäammattilaiset
Yrkesläroanstalten Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto producerade en musikvideo för ungdomar tillsammans med marknadsföringsbyrån Aava & Bang. I videon medverkar Pokes egna studerande och den har varit populär på Youtube.

I Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistossa (Poke) ville man prova på om man når ungdomarna bättre, då kommunikationen är gjord av ungdomarna själva, berättar Tuija Tiitinen, som fungerar som kommunikationskoordinator. Försöket startade våren 2019 med projektfinansiering för kommunikation och dragningskraft inom yrkesutbildning, som Utbildningsstyrelsen finansierade.

 

Virity- Kommunikation från ungdomar till ungdomar och från arbetslivet till ungdomar

Studerande inom yrkesutbildningen var med som sakkunniga i Pokes kommunikation. Ungdomarna känner till de kanaler som används och det innehåll som intresserar dem. Under projektet gjorde ungdomarna bland annat videon på Instagram, som ökade antalet följare av Pokes Instagram-konto med 50 procent. Man kan följa projektets arbeten på Instagram med # tunity-taggen.

Projektet Virity ”Kommunikation från ungdomar till ungdomar och arbetslivet till ungdomar” som koordineras av Poke, bestod av ett nätverk av utbildningsanordnare, till vilket hörde Järviseudun koulutuskuntayhtymä JAMI, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kpedu, Samkommunen Optima, SASKY koulutuskuntayhtymä ja Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä VAAO

 

“Det bästa projektet någonsin”

Virity-projektet ökade synligheten inom yrkesutbildningen. Det har varit lätt att utifrån mängden besökare på webbplatsen och statistik för följare av sociala medier, se att materialet har väckt intresse. Förutom marknadsföringskommunikation utvecklade projektnätverket även undervisning i kommunikation och lärmiljöer. Utbildningarna kan fritt användas av alla.

Under projekttiden producerades tex följande:

• en examensdel om användning av sociala medier i kommunikation  (Kpedu)

• två valbara helheter inom gemensamma ämnen som är lämpliga för marknadsföringskommunikation (SASKY)

• I centrala Valkeakoski grundades PopUp VAAO som fungerade som en affär, en ny lärmiljö, en informationspunkt för studiehandledare och som ett ställe för allmän information om yrkesutbildning (VAAO)

• Genomfördes evenemang där yrkesutbildningen presenterades, såsom Optimas OptiCareerDay och Kpedus ammattishow

• utbildades kommunikationsambassadörer för olika marknadsföringsevenemang (SASKY)

• startades en  regelbunden distribution av ett elektroniskt nyhetsbrev till läroanstalternas nätverk(JAMI)

• producerades studerande- och karriärberättelsevideon, som finns på läroanstaltens webbsidor och sociala medier.

• producerades en musikvideo (Poke) i samarbete med ungdomarna och marknadsföringsbyrån Aava & Bang.

”Även om många evenemang inte kunde ordnas på grund av corona pandemin, konstaterade vi under projektets sista möte, att Virity- projektet var bästa projektet någonsin. Man hoppades på att kommunikationsprojekten skulle fortsätta. Det finns ett stort behov av att fokusera på kommunikationsfrågor och utbyta erfarenheter i nätverket”, säger Tuija Tiitinen.

 

Med projekt mer synlighet för yrkesutbildningen

Under de senaste åren har Utbildningsstyrelsen stött åtgärder för kommunikation- och dragningskraft inom yrkesutbildningen samt nationell kommunikation för att främja yrkesutbildningens image och inflytande med 600 000 euro. Målet har varit att öka medvetenhet och förståelsen för yrkesutbildningen, att förbättra yrkesutbildningens image, prestige och dragningskraft samt att aktivera aktörer inom yrkesutbildningen att delta i debatten och göra en effektiv kommunikation.