Nyheter

Uppdaterade coronaanvisningar för programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren

Program Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Ungdomssektorn Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport Internationalisering
Höstens internationella verksamhet inleds under osäkra omständigheter på grund av coronapandemin.
Matkalaukku ja passi

Utbildningsstyrelsen kan inte ge några allmänna anvisningar för programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren som gäller inledandet av internationell verksamhet. Vi rekommenderar att man följer med myndigheternas anvisningar och är i kontakt med sina samarbetspartner. 

I fråga om personer som anländer till Finland uppmanar vi att i synnerhet beakta Gränsbevakningsväsendets anvisningar. För närvarande finns inga gällande reserestriktioner för personer som kommer från länder inom EU och Schengenområdet. Observera ändå att skyldigheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar gäller alla som kommer till Finland, oberoende av från vilket land man anländer. 

Myndigheternas uppdaterade anvisningar om coronaläget i Finland och begränsningar som gäller inresor: 

När det gäller resor från Finland utomlands lönar det sig att bekanta sig med webbplatsen Re-open EU, där du hittar aktuell information om coronarelaterade åtgärder i olika länder i Europa, bland annat karantän- och testningskrav för resenärer. 

Ur programmens synvinkel finns det administrativt sett inga hinder för att inleda fysiska utlandsperioder, om det är möjligt både för den sändande och den mottagande organisationen att genomföra en internationell mobilitetsperiod, och om epidemisituationen tillåter det. Det är viktigt att kontrollera eventuella reserestriktioner och anvisningar som gäller inresor, samt att se till att det finns gällande försäkringar för verksamheten och att försäkringarna är tillräckligt täckande. 

Om projektverksamheten behöver senareläggas eller inhiberas på grund av att epidemisituationen förändrats, är det möjligt att söka ersättning för eventuella kostnader som uppkommit genom ett force majeure-förfarande. Observera att force majeure-regeln endast kan tillämpas på situationer då epidemiläget plötsligt och oväntat har förändrats. Man ska alltid först kontrollera om deltagarens reseförsäkring täcker kostnaderna. Om planerad verksamhet flyttas till en senare tidpunkt eller avbokas ska man så fort som möjligt meddela om detta till det nationella programkontoret som informerar hur man ska gå vidare. Alla force majeure-situationer och huruvida ersättning ska beviljas för kostnader som uppkommit av avbokad verksamhet övervägs alltid skilt för varje fall.

Även i de nya programmen är det möjligt att genomföra mobilitetsperioder där man kombinerar både virtuell och fysisk mobilitet. Mobilitetsverksamhet (KA1) kan inte enbart ordnas som virtuell mobilitet. Inom KA2-projekt är det möjligt att genomföra virtuell mobilitet i enlighet med ett tilläggsavtal (Addendum) till understödsavtalet. 

Coronaanvisningarna och anvisningarna om force majeure för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren hittar du på vår webbplats.