Nyheter

Uppgifterna för gymnasiediplomen läsåret 2021–2022 har publicerats

Lärare och pedagogisk personal Gymnasieutbildning Lärare och pedagogisk personal
Utbildningsstyrelsen har publicerat de årsvisa uppgifterna för gymnasiediplomen i mediekunskap, musik, bildkonst och slöjd. Därtill har den gemensamma uppgiften för gymnasiediplomen publicerats.
Muusikoita - kuvituskuva

Gymnasiediplomen ger den gymnasiestuderande möjlighet att visa en specialkompetens och ett specialintresse i ett läroämne eller en läroämnesgrupp. De nya uppgifterna för inkommande läsår har nu publicerats.

Den gemensamma uppgiften kan utföras individuellt eller som ett samarbetsprojekt. I sådana fall ska varje gymnasiestuderande som medverkar i projektet utföra sin egen helhet i enlighet med anvisningarna för det gymnasiediplom hen avlägger. I projektet kan delta studerande som avlägger gymnasiediplom i olika läroämnen.

Gemensam uppgift ger inblick i arkitekt Wivi Lönns arbete

År 2022 har det gått 150 år sedan Finlands första betydelsefulla kvinnliga arkitekt, Wivi Lönn (1872–1966), föddes. I den gemensamma uppgiften för läsåret 2021–2022 får de studerande bekanta sig med Lönns arbete. Lönn är särskilt känd för sina ritningar av skolbyggnader. I genomförandet av uppgiften ska de studerande tillämpa Lönns tre grundprinciper: funktion, hållbarhet och skönhet.

I gymnasiets tillämpade kurser kan ingå frivilliga kurser i gymnasiediplom som avläggs i olika ämnen och ämnesgrupper. Kurserna i gymnasiediplom ska i enlighet med Utbildningsstyrelsens nationella läroplansgrunder beskrivas i gymnasiets läroplan. Utbildningsstyrelsen ger anvisningar för avläggandet av dessa gymnasiediplom, deras bedömningskriterier och intygets innehåll.