Nyheter

Uppgifterna och rapporterna från registreringsdagarna 20.9.2021 och 20.1.2021 har färdigställts

Tjänster Statsandelar

Rapporterna om basuppgifter inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och morgon- och eftermiddagsverksamheten från höstens registreringsdag 20.9.2021, samt inom gymnasieutbildningen från höstens registreringsdag 20.9.2021 och vårens registreringsdag 20.1.2021 har färdigställts och publicerats på rapporteringssidan i undervisnings- och kulturväsendets finansieringssystem. Uppgifterna finns under rapporterna över studerandeantal på sidorna som är indelade enligt statsandelsmottagare: https://vos.oph.fi/rap/saaja.html.

I rapporterna över basuppgifter som gäller förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen har elevantalet och antalet prestationer hämtats från informationsresursen Koski. Ett undantag utgör ändå förberedande undervisning före grundläggande utbildning, där uppgifterna har anmälts av utbildningsanordnarna i Utbildningsstyrelsens insamling av basuppgifter hösten 2021. Uppgifterna från Koski återges i rapporterna i den form de har överförts eller sparats i informationsresursen före 30.9.2021.

Sådana felaktiga uppgifter som finns med i förskoleundervisningens och den grundläggande utbildningens rapporter över basuppgifter ska korrigeras i informationsresursen Koski och anmälas till Utbildningsstyrelsens statsandelsteam med en korrigeringsblankett. Blanketten för korrigering av statsandelsuppgifter fås på begäran på adressen valtionosuudet [at] oph.fi.

Sådana uppgifter om morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning som anmälts i Utbildningsstyrelsens insamling av basuppgifter korrigeras genom att en person med namnteckningsrätt hos statsandelsmottagaren skickar de korrigerade uppgifterna med blanketten från registreringsdagen 20.9.2021. Blanketten ska skickas som bilaga med e-post till adressen valtionosuudet [at] oph.fi.

Gymnasieutbildningens uppgifter från registreringsdagarna 20.9.2021 och 20.1.2021 har hämtats från informationsresursen Koski.

Antalet studerande inom gymnasieutbildning och antalet kurser inom ämnesstudier som syns på rapporterna utgör prestationer som beräknas som grund för statsandelsfinansieringen. I siffrorna ingår inte sådana prestationer som har lämnats utanför statsandelsfinansieringen på grund av att de studerande i fråga har en studierätt som inletts tidigare vid en annan läroanstalt eller inom en annan utbildningsform.

Om utbildningsanordnaren upptäcker fel i sina uppgifter ska uppgifterna korrigeras i Koski. Anordnaren behöver inte separat informera Utbildningsstyrelsens statsandelsteam om korrigeringar som gäller gymnasieutbildningen.

Alla rapporter över basuppgifter hösten 2021