Nyheter

Utbildningen av personliga assistenter upphör i yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

Utbildning och examina Examensgrunder Tjänstebranschen
Yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen möjliggör inte längre användningen av examensbenämningen personlig assistent. Det kunnande som behövs för att arbeta som personlig assistent ingår i yrkesexamen inom funktionshinderområdet. Revideringen inverkar på uppbyggnaden av yrkesexamen inom funktionshinderområdet. I samband med revideringen gjordes mindre uppdateringar av innehållet i grunderna. De nya grunderna för yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen tas i bruk 1.9.2021.
Kuvituskuvassa siivoaja pesee ikkunaa

Examensstrukturen inom andra stadiets utbildning har genomgående reviderats och antalet yrkesinriktade examina har minskat med ungefär hälften. För tillfället finns det 161 yrkesinriktade examina. Dessa examina är mer omfattande än tidigare och innehållet uppdateras flexibelt enligt arbetslivets behov. Ett gott exempel är yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen, som omfattar det kunnande som behövs inom området för fastighetsunderhållning, tjänster inom hemmet, anstaltsservice, skötsel av fastighet och underhåll av lokaler.

I samband med revidering av grunderna för yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen, koncentreras det kunnande som krävs av en personlig assistent, till en referensram som på ett naturligt sätt omfattar det kunnande som behövs. Utifrån en dialog med organisationer inom funktionshinderområdet, organisationer inom arbetslivet och utbildningsanordnare beslöt Utbildningsstyrelsen att personliga assistenter i framtiden utexamineras från yrkesexamen inom funktionshinderområdet, kompetensområdet för personlig assistans. Avläggandet av en yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen möjliggör inte längre i framtiden en användning av examensbenämningen personlig assistent.

 

Uppdateringarna svarar bättre mot arbetslivets behov

I samband med revideringen uppdaterades grunderna för yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen. Även om uppdateringarna var små, svarar de bättre mot arbetslivets behov. I fortsättningen kommer till exempel byggstädningstjänster även att omfatta städningen även under byggskedena. Därtill reviderades hygienen i simbassängen och egenkontrollen gällande matservice i hem för att motsvara det kunnande som förutsätts i lagstiftningen.

 

De nya grunderna träder i kraft 1.9.2021 

De reviderade grunderna i yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen träder i kraft 1.9 2021. De nuvarande examensgrunderna är fortfarande i kraft fram till sommaren 2021 och de som påbörjat studierna inom dem kan slutföra examen till 31.8.2025 enligt de gamla grunderna.

 

Det finns en efterfrågan på yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

Betydelsen av renlighet i utrymmen och på ytor samt anstalthygien har blivit viktigare under den senaste tiden och det behövs flera sakkunniga inom området. Distansarbete har ökat efterfrågan på hemarbetsservice och kraven på fastighetsunderhåll, hälsa och säkerhet har ökat. Inom branschen finns en kontinuerlig efterfrågan på personer med mångsidigt kunnande inom kundservice.

Rengörings- och fastighetsservicesektorn är en betydande arbetsgivare. Städarbeten utförs av cirka 68 000 personer, 25 000 arbetar med underhåll av fastigheter och 5 000 personer arbetar som chefer inom städbranschen. Det finns cirka 8 500 lokalvårdare inom branschen och uppskattningsvis 5 000 företag inom hemarbetsservice. Av lokalvårdarna har 22 procent invandrarbakgrund. Cirka 30 procent av de som arbetar inom städbranschen går i pension inom en snar framtid. Även om sysselsättningsökningen inom sektorn har avtagit de senaste åren, förväntas sysselsättningen fortfarande växa.

Branschen erbjuder flera karriärmöjligheter. En yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen lämpar sig därför som tilläggsutbildning och fortbildning för dem som redan arbetar inom branschen. Examen kan avläggas av sådana som redan arbetar inom branschen men som saknar yrkesinriktad grundexamen. Det kunnande som förvärvats i arbetslivet under utbildningen beaktas då man planerar en individuell studieväg.

Årligen avlägger cirka 1400 personer yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

 

Mer information

Mer information om yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen på adressen yrkesutbildning [at] oph.fi