Nyheter

Utbildningssamkommunen OSAO:s Amishelpperi-verksamhet fick Cygnaues-priset 2021

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Fritt bildningsarbete Ungdomsväsendet
Med årets Cygnaeus-pris uppmärksammas verksamhet som under det senaste läsåret har bidragit till att stödja orken och välbefinnandet samt främjat delaktigheten bland barn, elever och studerande. Priset tilldelades utbildningssamkommunen OSAO:s Amishelpperi-verksamhet som ger yrkesstuderande möjligheter att med låg tröskel få konkret stöd i utmanande livssituationer. Priset överräcktes den 24 november vid ett digitalt evenemang.
Koulutuskuntayhtymä OSAO

Vad ska man göra om en studerande har problem i livet som redan inverkar negativt på studierna, men som den studerande inte ensam har resurser att hantera? Vid utbildningssamkommunen OSAO tog man tag i den här frågan och började fundera på nya metoder. Som en lösning utvecklades Amishelpperi-verksamheten, med vilken man på en konkret nivå kan hjälpa de studerande i såväl stora som små problem i vardagen och livet. 

–  Idén togs fram under år 2019, och den egentliga verksamheten inleddes mitt under pandemin i augusti 2020, berättar utbildningssamkommunen OSAO:s projektsakkunniga Kirsi Körkkö, som också är projektchef för Amishelpperi-projektet. 

Tanken med Amishelpperi-verksamheten är att de studerande erbjuds hjälp av en för dem bekant person som kan gå vid den studerandes sida i utmanande livssituationer, så att den studerande inte ensam behöver söka om hjälp. En typisk situation kan till exempel vara att läraren lägger märkte till att den studerande har motivationsproblem eller utmaningar med att komma till skolan, men att läraren vid sidan av undervisningsarbetet ändå inte har möjlighet att sätta sig in i utmaningarna i den studerandes liv. 

–  Många gånger kan det redan hjälpa med att den studerande får reda ut sin situation och prata om den med någon annan, berättar Ulla Hietala som arbetar som stödperson inom verksamheten. 

– Den studerande har ofta svårt att veta varifrån man får hjälp med ett specifikt problem. Stödpersonen kan stödja i just det här, eftersom hen bra känner till servicenätet inom den offentliga och den tredje sektorn och kan hänvisa den studerande till tjänster som motsvarar den studerandes behov.

När man reder ut frågor och problem tillsammans får den studerande också modeller för hur man kan fungera i samhället. På det här sättet främjar Amishelpperi-verksamheten delaktigheten bland de unga. I bästa fall hjälper stödet från verksamheten den studerande att hantera den svåra livssituationen och förhindrar att hen avbryter sina studier. Den studerande kan därmed avlägga sin examen och efter hand övergå till arbetslivet.

För en stödperson inom Amishelpperi-verksamheten är det viktigt att man reagerar snabbt. Likaså är det viktigt att den studerande lätt kan nå stödpersonen. Målet är att man redan inom tre till fem dagar från den första kontakten hör av sig till den studerande. Behovet av hjälp varierar – ibland kan det räcka med några Whatsapp-meddelanden, men ibland behövs stöd under flera månaders tid. För att stödverksamheten ska vara lyckad är det viktigt med ett nära nätverkssamarbete både inom läroanstalten och med utomstående aktörer, så att den studerande inte bara hänvisas från ett ställe till ett annat, utan att alla aktörer arbetar tillsammans med den studerande.

Amishelpperi-verksamheten kompletterar stödet som läroanstalten, studerandevården och samhället erbjuder den studerande. Verksamheten erbjuder sådan konkret hjälp som inte andra aktörer ger. Med hjälp av Amishelpperi-verksamhetens stödpersoner kan man även bättre inkludera sådana studerande i studiegemenskapen, som det kan vara svårt att få kontakt med på traditionellt sätt. Verksamheten har utvecklats utifrån iakttagelser av de studerandes vardag och den svarar mot ett genuint behov av stöd med låg tröskel. 
 
För närvarande har drygt hundra studerande vid OSAO använt sig av Amishelpperi-verksamheten. Responsen har varit positiv både bland lärarna och de studerande – det konkreta stödet har varit till hjälp i svåra situationer.

Den första stödpersonen för verksamheten fick OSAO med hjälp av ESF-finansiering som beviljades av Norra Österbottens NTM-central. När verksamhetsformen visade sig vara bra och det fanns ett behov av den, anställde man i år en stödperson till med hjälp av tilläggsanslag för undervisning och handledning. Som det nu ser ut kommer Amishelpperi-verksamheten vid OSAO att fortsätta åtminstone till slutet av augusti 2022, men projektmodellen utvecklas hela tiden och målet är att verksamheten kunde fortsätta även efter augusti.

–  Andra läroanstalter kan fritt använda verksamhetsmodellen. Vi berättar gärna mer om Amishelpperi-verksamheten och om våra erfarenheter för alla intresserade, säger Kirsi Körkkö.


Mottagaren av Cygnaeuspriset 2021 offentliggjordes den 24 november 2021 vid ett prisutdelningstillfälle som ordnades digitalt. På evenemangets webbsida publiceras inom kort en länk till videoinspelningen från prisutdelningen. Inspelningen är tillgänglig i två veckors tid.