Nyheter

Utbildningsstyrelsen börjar bevilja kompetensintyg för skidinstruktörer

Tjänster Erkännande av examina Internationalisering
Nuoriso Maapallo pöydällä

 

I början av året 2022 börjar Utbildningsstyrelsen bevilja kompetensintyg till skidinstruktörer som har avlagt skidinstruktörsutbildning på nivå 3 som ordnas av Suomen hiihdonopettajat ry och som även uppfyller de övriga villkoren som fastställts i EU:s förordning. Kompetensintyg för skidinstruktörer kan sökas i enlighet med instruktionerna som finns på Utbildningsstyrelsens webbplats. 


Skidinstruktörsyrket är reglerat i många europeiska länder. Syftet med kompetensintyget är att underlätta den internationella rörligheten och sysselsättningsmöjligheterna för skidinstruktörer i Europa. Yrket är inte reglerat i Finland, men Utbildningsstyrelsen kan bevilja personer som har avlagt skidinstruktörsutbildning i Finland ett kompetensintyg som behövs för att kunna arbeta i ett annat EU- eller EES-land.


Ansökningsblanketten, anvisningar och mera information om hur man ansöker om kompetensintyg finns på Utbildningsstyrelsens webbplats.