Meddelanden

Utbildningsstyrelsen publicerar grunderna för läroplanen för folkhögskolornas utbildning inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga

Aktuellt Fritt bildningsarbete Utvidgandet av läroplikten Läroplan
Utbildningsstyrelsen har publicerat grunderna för läroplanen för folkhögskolornas utbildning inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga. I och med att läroplikten utvidgas kommer studier som folkhögskolorna erbjuder att vara ett sätt att fullgöra läroplikten, om den unga inte fortsätter direkt till gymnasieutbildning eller yrkesutbildning efter den grundläggande utbildningen.
Kuvituskuvassa nuori miesopiskelija

Det har inte tidigare funnits några nationella läroplansgrunder för utbildning vid folkhögskolor. Grunderna som nu publicerats berör läropliktiga studerande vid folkhögskolorna, alltså studerande under 18 år. I grunderna för läroplanen har Utbildningsstyrelsen fastställt undervisningens mål och centrala innehåll samt riktlinjerna för bedömningen. Grunderna har utarbetats i samarbete med de sakkunniga och läroanstalterna inom fritt bildningsarbete samt intressegrupperna som företräder dem.

De nya läroplansgrunderna träder i kraft 1.8.2021. Före det ska lokala läroplaner utarbetas på basis av grunderna. Utbildningsstyrelsen stöder tillsammans med sina samarbetspartner läroanstalternas huvudmän i det lokala läroplansarbetet genom att ordna fortbildning och erbjuda stödmaterial.

Folkhögskolan är en lämplig lärmiljö för många unga som har slutfört den grundläggande utbildningen, där man kan förbereda sig för studier på andra stadiet och söka sin egen väg i livet. Folkhögskolornas utbildning som riktar sig till läropliktiga ska stärka den ungas studiefärdigheter, kunnande och motivation samt stödja den ungas färdigheter att planera sitt eget liv och sin framtid. Efter året vid folkhögskolan fortsätter den läropliktigas studieväg vidare till andra stadiet, det vill säga gymnasieutbildning eller yrkesutbildning. 

Ytterligare information

Undervisningsrådet Sonja Hyvönen 029 5331072, fornamn.efternamn [at] oph.fi (svenskspråkig utbildning)
Enhetschefen, undervisningsrådet Susanna Rajala 029 5331129, fornamn.efternamn [at] oph.fi